Transformační plán

TRANSFORMAČNÍ PLÁN MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Co je to Transformační plán

Strategický dokument s prioritami kraje pro praktickou realizaci Mechanismu spravedlivé transformace. 

Proč jsme se ho rozhodli vytvořit? 

V souvislosti s požadavky na přechod k nízkouhlíkovému hospodářství ve vazbě na Zelenou dohodu. 

Jak jsme k tvorbě přistoupili? 

Využili jsme Strategii rozvoje Moravskoslezského kraje 2019-2027, Strategii RE:START a transformační projekty z území, které představují absorpční kapacitu pro čerpání z Operačního programu Spravedlivá transformace. 

Kdo se s námi podílel na přípravě?  

Obce, ITI Ostravsko, univerzity, malé a střední podniky, krajské agentury, ministerstva, tripartita a další územní partneři. 

K čemu Transformační plán slouží? 

Představuje podklad pro nastavování Operačního programu Spravedlivá transformace, Plán spravedlivé územní transformace a pro získání zdrojů na transformaci kraje. 

Co je obsahem Transformačního plánu? 

Na základě potřeb území jsme definovali 8 tematických oblastí pro zacílení intervencí, které vidíte výše. 

Transformační plán byl schválen Rozšířenou Regionální stálou konferencí MSK dne 24.06.2021. Stanovisko lze nalézt v zápise.

Dokumenty veřejné výzvy pro sběr strategických transformačních projektů

Kontakty