Transformační plán

TRANSFORMAČNÍ PLÁN MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Co je to Transformační plán

Strategický dokument s prioritami kraje pro praktickou realizaci Mechanismu spravedlivé transformace. 

Proč jsme se ho rozhodli vytvořit? 

V souvislosti s požadavky na přechod k nízkouhlíkovému hospodářství ve vazbě na Zelenou dohodu. 

Jak jsme k tvorbě přistoupili? 

Využili jsme Strategii rozvoje Moravskoslezského kraje 2019-2027, Strategii RE:START a transformační projekty z území, které představují absorpční kapacitu pro čerpání z Operačního programu Spravedlivá transformace. 

Kdo se s námi podílel na přípravě?  

Obce, ITI Ostravsko, univerzity, malé a střední podniky, krajské agentury, ministerstva, tripartita a další územní partneři. 

K čemu Transformační plán slouží? 

Představuje podklad pro nastavování Operačního programu Spravedlivá transformace, Plán spravedlivé územní transformace a pro získání zdrojů na transformaci kraje. 

Co je obsahem Transformačního plánu? 

Na základě potřeb území jsme definovali 8 tematických oblastí pro zacílení intervencí, které vidíte výše. 

Transformační plán byl schválen Rozšířenou Regionální stálou konferencí MSK dne 24.06.2021. Stanovisko lze nalézt v zápise.

STRATEGICKÉ TRANSFORMAČNÍ PROJEKTY KRAJE

Dokumenty veřejné výzvy pro sběr strategických transformačních projektů

Strategické transformační projekty a jejich stav:

Název strategického projektuSchválení RSK MSKRozhodnutí o poskytnutí dotace MŽP
Černá kostka – Centrum digitalizace vědy a inovací18.7.202316.11.2023
REFRESH (Research Excellence For REgion Sustainability and High-tech Industries)13.10.202319.2.2024
LERCO (Life Environment Research Centre Ostrava)18.7.20231.3.2024
CEPIS (Centrum podnikání, profesních a mezinárodních studií)13.9.202318.3.2024
TPA (Inovační centrum pro transformaci vzdělávání)13.10.20232.4.2024
POHO park Gabriela13.10.202322.4.2024
Centrum veřejných energetiků13.9.2023
TRAUTOM – Kompetence pro 21. století29.2.2024
CirkArena – Circular economy and R&D centre29.2.2024
MUSEum+ 
EDUCATION DISTRICT
Podolupark Karviná
EDEN Silesia – výzkumný a vzdělávací park
Stav k 22.4.2024

Kontakty