Strategické projekty

stav realizace - přípravapříprava stav realizace - realizacerealizace stav realizace - dokončenodokončeno

PODOLUPARK Karviná

Nositel projektu: Podolupark LandCo s.r.o.
Celkové způsobilé náklady: 1 123 003 900 Kč
Přípravná fáze: 2021-2023

Realizační fáze: 2023-2027

Projekt je postaven na principech Smart City, udržitelného stavitelství a moderního řešení odpadového hospodářství, kde je odpad zdrojem. Hlavním inovativním prvkem projektu je technologie plazmového zplyňování uplatňující se v odpadovém hospodářství a výrobě vodíku. Cílem projektu je podpora energetické soběstačnosti, dekarbonizace, moderního průmyslu a zaměstnanosti v regionu Karvinska.

V současné době jsou součástí projektu tři funkční celky. V projektu jsou rovněž zahrnuty náklady na revitalizaci brownfieldu a přípravné práce projektu.
1) Fotovoltaická elektrárna
2) Centrum plazmového zplyňování
3) Logistický areál

Realizací projektu dojde ke vzniku nového podnikatelského prostoru s možností využití obnovitelných zdrojů energie – k transformaci bývalého dolu 9. květen na moderní ekologický areál. To je hlavním pojítkem mezi transformací regionu MSK a realizací projektu PODOLUPARK. Realizací projektu se zvýší podíl obnovitelných zdrojů při výrobě elektřiny v MSK a dále dojde k úspoře skleníkových plynů a obnově krajiny po ekonomické činnosti.

Společnost Podolupark LandCo s.r.o. je vlastníkem pozemků celého areálu.

PODOLUPARK Karviná

Kontakty