Transformace regionu

S NOVOU ENERGIÍ MĚNÍME ŽIVOT V KRAJI 

Moravskoslezský kraj je historicky ovlivněný těžbou černého uhlí a navazujícího průmyslu. Kraj prochází transformací spojenou s postupným snižováním těžby uhlí již od 90. let a nyní vstupujeme do její poslední etapy. Dochází k uzavírání posledních činných dolů a na obnovu pohornické krajiny, ekonomický a sociální rozvoj kraje bude třeba vynaložit nemalé prostředky a lidské kapacity.  

V souvislosti s důrazem na nízkoemisní hospodářství ze strany EU a využitím finančních zdrojů, které přináší Nová zelená Dohoda (Green Deal), chceme transformovat region v území, které ctí svou průmyslovou historii a dovede ji zhodnotit chytrým propojením moderních technologií a vzdělaných lidí. Chceme usilovat o překonání image uhelného kraje s mimořádně znečištěným ovzduším a postupně transformovat energetiku na čistější zdroje s využitím obnovitelných zdrojů, odpadů, plynu a vodíku.  

Chceme se stát krajem, který nabízejícím mimořádné příležitosti pro všechny, kteří přiloží ruce, hlavu i srdce ke společnému dílu. Krajem nabízejícím důstojné podmínky pro ty, kteří svou hlavní práci pro společnost již odvedli a chtějí si užívat zasloužený odpočinek.  

Chcete vědět více?

POŘAD TRANSFORMACE

V rámci 14. tematických dílů se seznámíte s procesem transformace a připravovanými transformačními projekty a výzvami.

 • 1. DÍL – CO JE SPRAVEDLIVÁ TRANSFORMACE
 • 2. DÍL – PODNIKÁNÍ
 • 3. DÍL – VÝZKUM A VÝVOJ
 • 4. DÍL – ČISTÁ ENERGIE
 • 5. DÍL – POHORNICKÁ KRAJINA KARVINSKA
 • 6. DÍL – POHORNICKÁ KRAJINA JIHU
 • 7. DÍL – OBĚHOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
 • 8. DÍL – LIDÉ
 • 9. DÍL – VODÍKOVÉ ÚDOLÍ
 • 10. DÍL – JAK KRAJ PODPOŘÍ OBCE MIMO POHORNICKÉ ÚZEMÍ
 • 11. DÍL – PODPORA KOMUNIT
 • 12. DÍL – PRŮMYSLOVÁ PROMĚNA KRAJE
 • 13. DÍL – TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
 • 14. DÍL – ZÁVĚREČNÝ DÍL A BUDOUCNOST KRAJE

ÚVODNÍ DÍL – CO JE SPRAVEDLIVÁ TRANSFORMACE

PODPORA PODNIKÁNÍ

VÝZKUM A VÝVOJ

ČISTÁ ENERGIE

OBNOVA ÚZEMÍ – POHORNICKÁ KRAJINA KARVINSKA

OBNOVA ÚZEMÍ – POHORNICKÁ KRAJINA JIHU

OBĚHOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

LIDÉ A VZDĚLANOST

VODÍKOVÉ ÚDOLÍ

JAK TRANSFORMOVAT KRAJ MIMO POHORNICKOU KRAJINU

PODPORA KOMUNIT

PRŮMYSLOVÁ PROMĚNA KRAJE

TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Kontakty