Transformace regionu

S NOVOU ENERGIÍ MĚNÍME ŽIVOT V KRAJI 

Moravskoslezský kraj je historicky ovlivněný těžbou černého uhlí a navazujícího průmyslu. Kraj prochází transformací spojenou s postupným snižováním těžby uhlí již od 90. let a nyní vstupujeme do její poslední etapy. Dochází k uzavírání posledních činných dolů a na obnovu pohornické krajiny, ekonomický a sociální rozvoj kraje bude třeba vynaložit nemalé prostředky a lidské kapacity.  

V souvislosti s důrazem na nízkoemisní hospodářství ze strany EU a využitím finančních zdrojů, které přináší Nová zelená Dohoda (Green Deal), chceme transformovat region v území, které ctí svou průmyslovou historii a dovede ji zhodnotit chytrým propojením moderních technologií a vzdělaných lidí. Chceme usilovat o překonání image uhelného kraje s mimořádně znečištěným ovzduším a postupně transformovat energetiku na čistější zdroje s využitím obnovitelných zdrojů, odpadů, plynu a vodíku.  

Chceme se stát krajem, který nabízejícím mimořádné příležitosti pro všechny, kteří přiloží ruce, hlavu i srdce ke společnému dílu. Krajem nabízejícím důstojné podmínky pro ty, kteří svou hlavní práci pro společnost již odvedli a chtějí si užívat zasloužený odpočinek.  

Chcete vědět více?

Kontakty