Transformační výzvy

Operační program Spravedlivá transformace (OPST) je v období 2021–2027 zcela novým programem zaměřeným na řešení negativních dopadů odklonu od uhlí v nejvíce zasažených regionech. Cílem podpory je umožnit regionům a lidem řešit sociální, hospodářské a environmentální dopady transformace, která je zaměřena na dosažení cílů Unie v oblasti energetiky a klimatu pro rok 2030 a klimaticky neutrálního hospodářství Unie do roku 2050.

Výzvy OPST jsou řazeny do sedmi oblastí. Pro více aktuálních informací klikněte na ikonu tématu.

Podnikání

Podnikání
Digitální inovace

Digitální inovace
(v přípravě)
Lidé a dovednosti

Lidé a dovednosti
(v přípravě)
Věda a výzkum

Věda a výzkum
(v přípravě)
Obnova území

Obnova území
Čistá energie

Čistá energie
(v přípravě)
Oběhové hospodářství

Oběhové hospodářství
(v přípravě)

Kontakty