Transformační výzvy

Operační program Spravedlivá transformace (OPST) je v období 2021–2027 zcela novým programem zaměřeným na řešení negativních dopadů odklonu od uhlí v nejvíce zasažených regionech. Cílem podpory je umožnit regionům a lidem řešit sociální, hospodářské a environmentální dopady transformace, která je zaměřena na dosažení cílů Unie v oblasti energetiky a klimatu pro rok 2030 a klimaticky neutrálního hospodářství Unie do roku 2050.

Výzvy OPST jsou řazeny do sedmi oblastí. Pro více aktuálních informací klikněte na ikonu tématu.

Podnikání

Podnikání
Digitální inovace

Digitální inovace
Lidé a dovednosti

Lidé a dovednosti
Věda a výzkum

Věda a výzkum
Obnova území

Obnova území
Čistá energie

Čistá energie
Oběhové hospodářství

Oběhové hospodářství

Kontakty