OP Spravedlivá transformace: Podnikání

Nové možnosti z Operačního programu Spravedlivá transformace jsou k dispozici pro podnikatele
z Moravskoslezského kraje. Už nyní mohou podniky žádat o bezúročný úvěr Transformace, který nabídne financování investičních aktivit firem až do sta milionů korun.

Malé a střední firmy budou moci od září 2023 využít 80% dotace na rozjezd, rozvoj a inovace v podnikání až do milionů korun. Pro zájemce z řad fyzických osob je nachystán voucher pro ověření podnikatelských dovedností či business plánu v hodnotě 50 tisíc korun.

ÚVĚR TRANSFORMACE (JIŽ SPUŠTĚNO)

Až 100 milionů korun pro transformaci podnikání

Pro malé a střední podnikatele, kteří plánují větší investiční akci nad 500 tisíc korun je k dispozici bezúročný úvěr Transformace Národní rozvojové banky, který nabízí financování až 90 % nákladů investice. Úvěr lze použít na aktivit níže.  

  • pořízení strojů a zařízení
  • pořízení budov, včetně pozemků
  • technické zhodnocení budov a pozemků
  • pořízení technologických postupů, softwaru, programů a licencí

Bližší informace na webu NRB: Úvěr transformace – NRB

VOUCHERY PRO PODNIKATELE (PŘIPRAVUJE SE)

50 000 Kč na ověření podnikatelského nápadu

Pro fyzické osoby a podnikavce nabízí voucher pro rozvoj podnikání prostředky na služby expertů, kteří vyhodnotí předpoklady pro podnikání či efektivně nastavený business plán.

Až půl milionu Kč na rozjezd a rozvoj podnikání

Jste malým a středním podnikem a rádi byste si pořídili vybavení provozovny či ji upravili pro své potřeby? Voucher pro rozvoj podnikání nabízí až 500 tisíc Kč na tyto náklady včetně nákupu služeb expertů, kteří Vám pomohou posunout vaši firmu. Pokud Váš projekt povede k jednomu z těchto cílů, můžete se od září hlásit o dotační podporu na krajském úřadě Moravskoslezského kraje.

A. K zahájení podnikání
B. K zahájení výroby nového produktu nebo poskytování nových služeb
C. K rozšíření stávající výroby nebo stávajících poskytovaných služeb
D. Ke zvýšení efektivnosti podnikatelské činnosti (např: snížení provozních nákladů)

Až 1 milion Kč na vývoj a zlepšování produktů, služeb či nového zaměstnance pro inovace

Pokud jste zavedenou firmou, která chce vyvíjet nové produkty či služby můžete využít inovační voucher. Kromě nákupu služeb souvisejících s testováním či vývojem nového produktu či služby můžete financovat osobní náklady nového zaměstnance, který bude zapojen do inovačního projektu včetně pořízení potřebného zařízení, materiálů či nehmotného majetku. Podmínky pro tento typ voucheru jsou náročnější, odměnou je však až milion korun a 80% dotace. Inovační voucher získá tento, kdo splní následující kritéria.

A. Projekt řeší vývoj a tvorbu nových produktů a služeb
B. V rámci realizace projektu proběhne otestování nových produktů a služeb
C. Realizací projektu dojde k zvýšení funkčnosti produktu a služeb
D. Realizací projektu dojde k tvorbě účelových pracovních míst v oblasti inovací produktů a služeb

1. Konečný žadatel je konečným uživatelem nových produktů a služeb
2. Zaměření projektu je v souladu s krajskými doménami specializace identifikované v Regionální inovační strategii  (e-health, smart-agri, vodíkové technologie, informační technologie, technologie pro výrobu, přenos a uchování energií, Nové materiály, kulturní a kreativní průmysl (Bližší informace: Domény specializace MSK)

* Projekt splní podmínky přijatelnosti, pokud bude naplněno kritérium 1 a 2 a zároveň alespoň jedno z výše z kritérií A-D.

Pro zodpovězení dotazů využijte e-mailové adresy:

Úvěr transformace: jiri.keler@nrb.cz

Vouchery pro podnikatele: adam.skava@msk.cz, lukas.stavel@ms-ic.cz

Kontakty