OP Spravedlivá transformace: Digitální inovace

Výzva: KONEKTIVITA

Vybudování vnitřní sítě a zkvalitnění připojení k internetu na základních a středních školách.

Minimální výše podpory: 500 000 Kč
Maximální výše podpory: 15 000 000 Kč
Příjem žádostí: do 31.12.2023

Příjemci: dobrovolné svazky obcí, kraje, obce, organizační složky státu, školské právnické osoby, příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace, ostatní právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení

Kontakt: Denisa Štvrtňová (Krajský úřad Ostrava) | denisa.stvrtnova@msk.cz

Bližší informace na webu opst.cz.

Kontakty