Transformační fondy

OPERAČNÍ PROGRAM SPRAVEDLIVÁ TRANSFORMACE 

Cíl: Operační program Spravedlivá transformace bude v období 2021–2027 zcela novým programem zaměřeným na řešení dopadů odklonu od uhlí v nejvíce zasažených regionech – Karlovarském, Moravskoslezském a Ústeckém kraji. Cílem podpory je zejména zajistit dostatek pracovních míst pro pracovníky, kteří odcházejí z uhelného průmyslu i zlepšení životního prostředí. 

Kdo bude za fond zodpovědnýMinisterstvo životního prostředí ČR 

Termín spuštění: První výzvy v roce 2022 

Alokace: cca 40 mld. korun pro 3 uhelné kraje v ČR 

Žadatelé: Malé a střední podniky, obce, kraje, univerzity, výzkumné instituce a velké podniky procházející transformací v souvislosti s útlumem těžby či přechodem na nízkoemisní výrobu za splnění určitých podmínek. 

Podporované oblasti: 

 • Podpora malých a středních podniků 
 • Výzkum a inovace 
 • Digitalizace 
 • Čistá energie a energetické úspory 
 • Oběhové hospodářství 
 • Rekultivace a nové využití území 
 • Rekvalifikace a pomoc při hledání zaměstnání 
 • Další aktivity v oblasti vzdělávání a sociálního začleňování schválené v Plánu územní spravedlivé transformace 

Více informací: https://www.mzp.cz/cz/opst_2021_2027  

MODERNIZAČNÍ FOND  

Cíl: Modernizační fond zajišťuje podporu samotné transformace energetického sektoru. Modernizační fond by měl přinést výrazné snížení emisí skleníkových plynů a úspory energie a snížit emise znečišťujících látek a přispět tak ke zlepšení kvality ovzduší. 

Kdo bude za fond zodpovědnýMinisterstvo životního prostředí ČR 

Termín spuštění: První výzvy na počátku roku 2021 

Alokace: cca 150 mld. Kč (dle ceny emisní povolenky) pro celou ČR

Žadatelé: Podniky spadající do systému obchodování s emisními povolenkami i podniky mimo tento systém, obce. Při procesu hodnocení budou zvýhodněny projekty v krajích, které jsou postiženy útlumem těžby uhlí. 

Podporované oblasti: 

 • Modernizace zásobování tepelnou energií (HEAT) 
 • Nové obnovitelné zdroje v energetice (RES+) 
 • Zlepšení energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů v průmyslu v EU ETS (ENERG ETS) 
 • Zlepšení energetické účinnosti v podnikání (ENERG) 
 • Modernizace dopravy v podnikatelském sektoru (TRANS-COM) 
 • Modernizace veřejné dopravy (TRANS-GOV) 
 • Energetická účinnost ve veřejných budovách a infrastruktuře (ENERGOV) 
 • Komunitní energetika (KOMUNERG) 
 • Modernizace soustav veřejného osvětlení vč. inteligentních prvků (LIGTPUB) 

Více informací: https://www.mzp.cz/cz/modernizacni_fond  

Kontakt: modernizacni.fond@sfzp.cz  

Kontakty