OP Spravedlivá transformace: Věda a výzkum

Operační program Spravedlivá transformace pomůže podpořit vědu a výzkum v kraji.


Univerzity si budou moci požádat o voucher, který slouží jako startovací grant pro držitele PhD. na realizaci výzkumného projektu v Moravskoslezském kraji. Alokace výzvy je 200 mil. Kč.

CÍLEM VOUCHERŮ PRO UNIVERZITY JE:

  • vznik postdoktorandských pozic pro excelentní zahraniční absolventy doktorských studijních programů nebo osoby s titulem PhD. a dlouhodobou zahraniční zkušeností, na univerzitách v Moravskoslezském kraji.
  • vytváření excelentních výzkumných týmů na univerzitách v Moravskoslezském kraji s akcentem na uplatnění absolventů doktorských studijních programů, jejich následný kariérní rozvoj a posílení excelence ve výzkumu, vývoji a inovacích na univerzitách v Moravskoslezském kraji.

Bližší informace: Vouchery pro univerzity – výzva slouží k podání žádosti ze strany kraje, který bude dále prostředky distribuovat konečným příjemcům – univerzitám prostřednictvím krajské výzvy.

Předpoklad vyhlášení výzvy kraje: 2Q-3Q 2024

Kontaktní osoby: pavla.sliwkova@msk.cz, adam.skava@msk.cz

Kontakty