OP Spravedlivá transformace: Lidé a dovednosti

Výzva: ODBORNÉ UČEBNY

Stavba, přístavba, nástavba, stavební úpravy, modernizace a vybavení odborných učeben a pracovišť odborného výcviku zaměřených alespoň na jednu z následujících oblastí formálního vzdělání:

  • přírodní vědy a zdravotní vzdělání (např. chemické a fyzikální laboratoře, prostory pro nácvik zdravotních dovedností, prostory pro výuku botaniky či zoologie)
  • polytechnické vzdělávání (např. robotické laboratoře)
  • cizí jazyky (specializované jazykové učebny)
  • hudební vzdělávání (např. specializované prostory pro výuku hudebních nástrojů, nahrávací studia)
  • práce s digitálními technologiemi (např. počítačové učebny)
  • řemesla a služby (např. dílny, cvičné kuchyně a prostory pro výrobu)

Minimální výše podpory: 900 000 Kč
Maximální výše podpory: 15 000 000 Kč
Příjem žádostí: do 31. 12. 2023

Příjemci: dobrovolné svazky obcí, kraje, obce, organizační složky státu, školské právnické osoby, příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace, ostatní právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení

Kontaktní osoby: denisa.stvrtnova@msk.cz

Bližší informace: Odborné učebny středních škol

Výzva: VZDĚLÁVÁNÍ VE FIRMÁCH

Prostřednictvím Operačního programu Spravedlivá transformace podpoříme firmy zasažené transformací (přechodem na nízkoemisní ekonomiku) podat svůj vlastní vzdělávací projekt a získat prostředky. 

Podmínka přijatelnosti: soulad Transformačního plánu firmy s Regionální vzdělávací sektorovou strategií. Bližší informace o tomto postupu včetně zmíněného dokumentu naleznete zde: VZDĚLÁVÁNÍ VE FIRMÁCH V MSK.

Kontaktní osoby: nchwastkova@mspakt.cz, pavla.sliwkova@msk,cz

Bližší informace: Vzdělávání ve firmách

Kontakty