OP Spravedlivá transformace: Čistá energie

VOUCHERY PRO VEŘEJNÝ SEKTOR

Nové možnosti z Operačního programu Spravedlivá transformace jsou k dispozici pro obce
a další veřejné subjekty z Moravskoslezského kraje. 200 milionů Kč bude k dispozici na přípravu projektů do výše 75 % uznatelných nákladů.

  • Příprava studií proveditelnosti (včetně relevantních podkladů, např. analýz a studií, průzkumů, vícekriteriálních a ekonomických řešení apod.) bezprostředně souvisejících a nezbytných pro předprojektovou přípravu a realizaci způsobilých projektů.
  • Příprava projektové dokumentace a bezprostředně souvisejících podkladových dokumentací pro způsobilé projekty.

Projekty, které podpoříme musejí směřovat do těchto oblastí:

  • Energetické úspory a OZE
  • Oběhové hospodářství
  • Řemeslné inkubátory

Bližší informace: Podpora projektů pro veřejný sektor

Předpoklad vyhlášení výzvy kraje: 2Q-3Q 2024

Kontaktní osoby: denisa.stvrtnova@msk.cz, radka.sosta@msk.cz

Kontakty