Strategické projekty

stav realizace - přípravapříprava stav realizace - realizacerealizace stav realizace - dokončenodokončeno

CEPIS – Centrum podnikání, profesních a mezinárodních studií

Nositel projektu: Slezská univerzita v Opavě
Celkové náklady: 620 mil. Kč

Přípravná fáze: 2021-2023
Realizační fáze: 2024-2027

Slezská univerzita v Opavě a Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné má ambici vytvořit unikátní prostor a prostředí pro podporu vzdělávání, inovací a podnikání. Vybudováním centra CEPIS dojde k vytvoření zázemí pro podporu inovací a výuku atraktivních studijních programů ve vazbě na potřeby, rozvoj a transformaci MSK. Propojení s úspěšnou platformou Bussines Gate dojde k prohloubení integrace do ekosystému podpory podnikání a inovací v Karviné i v celém MSK. Mezi hlavní přínosy pro region patří podpora podnikavosti a inovací, propojení studia a praxe, zvyšování kvalifikace pracovníků, vytvoření prostoru pro sdílení a inspiraci, lákání a udržení talentů, zvýšení počtu studentů, připravenosti na trh práce, vytvoření prac. míst, kultivace veřejného prostoru a trend zelených budov.

3 otázky pro autory projektu

Očekáváte zvýšený zájem o studium na OPF v Karviné, jak budete nové studenty lákat ke studii zrovna u Vás?

Snažíme se výuku přizpůsobit potřebám mladé generace a podpořit jejich motivaci ke studiu ekonomicky zaměřených programů. Tímto přístupem a nabídkou unikátních studijních programů se lišíme od tradičních ekonomických vysokých škol a fakult.

V posledních letech pozorujeme narůstající zájem o studium na OPF. Naši uchazeči oceňují především moderní profesně zaměřené studijní programy a intenzivní spolupráci fakulty s odbornými partnery z řad firem, neziskových organizací nebo veřejné správy.

Při plánování nových oborů jste se Inspirovali v zahraničí, můžete popsat tuto dobrou praxi?

Program „Inovativní podnikání“ vychází z finského vzdělávacího konceptu Tiimiakatemia (anglicky Team Academy), který je vyvíjen již od roku 1993 a funguje na celé řadě vzdělávacích institucí po celém světě (např. Finsko, Španělsko, Německo, Velká Británie, USA, Holandsko, Maďarsko). V Česku je tento studijní program vyučován pouze na dvou místech – u nás v Karviné a v Praze.

Výuka probíhá metodou learning by doing. Studenti si během studia založí reálnou firmu, učí se tím, že skutečně podnikají. Při „vzdělávací“ podnikatelské činnosti spolupracující s odborníky z praxe a zástupci firem.

Jaký přínos má projekt CEPIS pro Karvinsko, jeho obyvatele a Moravskoslezský kraj jako celek?

Počet podnikatelů v Moravskoslezském kraji je výrazně pod českým průměrem, na Karvinsku je vůbec nejnižší. V celém regionu schází 1 600 firem. CEPIS na tento problém přímo reaguje. Ze zahraničních zkušeností vyplývá, že téměř 50 % absolventů studijních programů vyučovaných podle standardů Team Academy se po ukončení studia věnuje samostatnému podnikání.

V neposlední řadě máme ambicí díky moderní formě výuky a infrastruktuře přilákat do Karviné a regionu nové talentované studenty i z jiných krajů a že zahraničí. Projekt navíc vytvoří nová pracovní místa.

CEPIS – Centrum podnikání, profesních a mezinárodních studií

Kontakty