Strategické projekty

stav realizace - přípravapříprava stav realizace - realizacerealizace stav realizace - dokončenodokončeno

Centrum pro výzkum energetické a sociální změny (REFRESH)

Nositel projektu: VŠB – Technická univerzita Ostrava
Celkové náklady: 3,99 mld. Kč
Přípravná fáze: 2022

Realizační fáze: 2023-2025

Centrum energetických a environmentálních technologií (CEET) má ambici stát se evropským výzkumným centrem energetických kompetencí. Odborníci z různých oborů zde pracují na vývoji metod a technologií zajišťujících energetickou soběstačnost a surovinovou nezávislost regionu. Zabývají se i tím, jak efektivně využít odpadové hospodářství nebo lokální obnovitelné zdroje.

CEET navazuje na Národní centrum pro energetiku, jehož výzkumné základny již dnes využívá. Stávající výzkumné technologie a laboratoře však potřebuje modernizovat.

Hlavním cílem projektu je podpora surovinové nezávislosti, energetické soběstačnosti a bezpečnosti České republiky s využitím nových metod a prostředků. Díky projektu může dojít k efektivní transformaci současného stavu energetiky na bezuhlíkové technologie s vazbou na efektivní cirkulární ekonomiku a rozvoj vodíkové energetiky.

Centrum pro výzkum energetické a sociální změny (REFRESH)

Kontakty