Strategické projekty

stav realizace - přípravapříprava stav realizace - realizacerealizace stav realizace - dokončenodokončeno

Technologická a podnikatelská akademie (TPA)

Nositel projektu: Moravskoslezský kraj
Celkové náklady: 1,22 mld. Kč
Přípravná fáze: 2021-2023

Realizační fáze: 2024-2026

Pro transformaci MSK je nezbytné podpořit zvýšení kvality středního školství. Zajistit, aby dobře reagovalo na vývoj technických a technologických trendů, popularizovat VaV a prohloubit spolupráci vzdělávacího a firemního sektoru. Cílem projektu je vytvořit ekosystém a zázemí pro rozvoj takových aktivit a využít synergie jednotlivých částí projektu zaměřených na střední školství. Tento projekt je inspirován příkladem úspěšné evropské praxe z Baskidska – Inovačním centrem pro odborné vzdělávání, přípravu a celoživotní vzdělávání TKNIKA.

Technologická a podnikatelská akademie (TPA)

Kontakty