Strategické projekty

stav realizace - přípravapříprava stav realizace - realizacerealizace stav realizace - dokončenodokončeno

CirkArena – Circular Economy R&D Centre

Nositel projektu: Materiálový a metalurgický výzkum s.r.o.
Celkové způsobilé náklady: 2 200 000 000 Kč
Přípravná fáze: 2022-2023

Realizační fáze: 2023-2027
Spuštění provozu: 2027

Cílem projektu je vytvořit novou nezbytnou vědeckou infrastrukturu, výzkumně-vývojové centrum pro cirkulární ekonomiku a kompetenční centrum, v němž budou soustředěny vědecké, výzkumné a vývojové kapacity včetně systému národních referenčních laboratoří pro strategickou výzkumnou agendu centra (Třinec, Ostrava). Centrum kompetence bude mostem mezi technologickou a znalostní základnou EU, ČR a MSK, bude platformou pro excelentní vědecké a inovační týmy v MSK a ČR, pomůže akcelerovat aktivity VaV, inovací a vzdělávání v oblasti cirkulární ekonomiky. Projekt je unikátní i tím, že pro vytvoření zázemí bude recyklována budova charakteru brownfield coby příklad možnosti oběhového hospodářství ve stavebnictví.

Centrum se zaměří na výzkum odpadů – průmyslových odpadů specifických pro Moravskoslezký kraj, jako jsou strusky a odprašky, bioodpadů a stavebních odpadů – a přispěje tak k transformaci Moravskoslezského kraje.

Projekt Cirk Arena je součástí širší strategie SMARt And Green District (SMARAGD), která nabízí regionu komplexní řešení výzev společnosti v oblasti materiálů, energetiky, životního prostředí a IT v uceleném území a je tvořena několika vzájemně synergickými projekty s plánovaným multizdrojovým financováním. Více o strategii SMARAGD naleznete na www.smaragdova.cz

Více informací: CirkArena | CIRCULAR ECONOMY R&D CENTRE

CirkArena – Circular Economy R&D Centre

Kontakty