Strategické projekty

stav realizace - přípravapříprava stav realizace - realizacerealizace stav realizace - dokončenodokončeno

Centrum veřejných energetiků – poradenství pro energetickou transformaci Moravskoslezského kraje

Nositel projektu: Moravskoslezské energetické centrum, p.o.
Celkové způsobilé náklady: 150 000 000 Kč

Přípravná fáze: 2022
Realizační fáze: 2023-31.12.2027

Centrum veřejných energetiků (CVE) bude v rámci celého Moravskoslezského kraje poskytovat poradenství v oblasti energetiky a čisté mobility pro města a obce s cílem transformace energetiky v souladu se závazky a strategickými dokumenty EU a ČR.

CVE přispěje k transformaci aktivní komunikací s cílovými skupinami z MSK v oblasti energetického managementu, projednáváním předložených návrhů klientů o optimálních energetických opatřeních pro objekty s kombinací různých technologií, poradenstvím v oblasti využívání finančních nástrojů, sledováním trendů, inovací a jejich implementací do praxe, osvětou ke zvyšování povědomí o nutnosti transformace energetiky s ohledem na udržitelný rozvoj a ochranu ŽP a klimatu. Bez systematické pomoci odborníků v území není možné nastartovat změnu směrem k čistější, inovativnější a odolnější energetice.

Více o projektu zde: Centrum veřejných energetiků – Bezplatné energetické poradenství pro města a obce (cvemsk.cz)

3 otázky pro autory projektu

Kde bude CVE nabízet své služby?

Centrum bude začleněno do organizační struktury Moravskoslezského energetického centra, které je příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje. Další pracoviště mají být rozmístěna po celém regionu, aby byla městům a obcím napříč krajem co nejblíže. Centra veřejných energetiků již působí v Třinci, Kopřivnici, Ostravě, Frenštátě pod Radhoštěm, Kravařích, Opavě a Karviné. V nejbližší době začnou fungovat další pobočky.

Jak se liší služby CVE oproti komerčním, poradenským službám?

Činnost Centra bude oproti nabízeným službám tematicky komplexnější. Zabýváme se pestrou škálou témat v oblasti energetiky, udržitelné mobility a klimatu. Hlavní výhodou CVE je proaktivní, koncepční přístup. Budeme iniciovat investice v území a zároveň spolupracovat a komunikovat s důležitými aktéry v regionu.

Základem motivace pracovníků Centra nebude vykazování hodin konzultací nebo jednoduchých žádostí, ale efektivní kombinace komunikace a osvěty, koncepční práce, poradenství, pomoci při navrhování a přípravě projektů a propojování vhodných subjektů tak, aby v MSK vznikaly maximálně efektivní investice.

Je také nutné zdůraznit, že energetické poradenství Centra veřejných energetiků bude zdarma. Jeho cílem není vlastní zisk, ale nasměrování obcí ke zvyšování energetické účinnosti, bezemisní mobilitě a klimatické neutralitě v souladu s transformací Moravskoslezského kraje.

Jaký přínos má projekt pro obyvatele Moravskoslezského kraje?

S ohledem na současnou situaci na energetickém trhu lze předpokládat, že poptávka po činnosti veřejných energetiků bude velmi vysoká. Systematická pomoc odborníků v území, budování znalostní základny a širokého partnerství napříč krajem pomůže nastartovat změnu směrem k čistější, inovativnější a odolnější energetice a čisté mobilitě.

Centrum veřejných energetiků – poradenství pro energetickou transformaci Moravskoslezského kraje

Kontakty