Strategické projekty

stav realizace - přípravapříprava stav realizace - realizacerealizace stav realizace - dokončenodokončeno

POHO Park Gabriela

Nositel projektu: Moravskoslezský kraj
Celkové způsobilé náklady: 503 000 000 Kč

Přípravná fáze: 2021-2023
Realizační fáze: 2023-2025
Zahájení provozu: 2026

Webové stránky projektu: POHO park Gabriela
Webové stránky spravedlivé transformace: POHO park Gabriela

Cílem projektu je revitalizace areálu bývalého dolu Gabriela na nové centrum Pohornické krajiny, tzv. kampus. Ten nabídne potřebné zázemí pro návštěvníky nejen samotného kampusu (široká a odborná veřejnost), ale také pro návštěvníky přilehlého kostela sv. Petra z Alkantary. Zároveň bude sloužit jako atraktor pro získávání zájmu nových investorů. Veškerá výstavba v areálu nového kampusu bude v energeticky aktivním standardu, se zápornou uhlíkovou stopou (provoz i výstavba). Dokončené realizace by měly sloužit jako vzorové projekty a zvýšit tak zájem a informovanost o udržitelnosti a podnikání.

3 otázky pro autory projektu

Na co se mohou návštěvníci rekonstruovaného dolu Gabriela těšit?

Památkově chráněný důl Gabriela se má stát živým centrem pohornické krajiny a poskytovat kvalitní zázemí pro návštěvníky i investory. Nabídne prostory pro pořádání nejrůznějších akcí, komerční prostory i další služby, mimo jiné restauraci. Vznikne zde také expozice prezentující nejen starou hornickou Karvinou, ale také vizi budoucnosti regionu. Představujeme si něco jako transformační laboratoř, kde budou vznikat nové nápady a myšlenky, jak zdejší pohornickou krajinu dále rozvíjet.

Jak projekt ovlivní okolní krajinu?

Hlavní myšlenkou je ukázat lidem atraktivní formou, že to, co jsme krajině a vůbec tomuto regionu dlouhá léta v podobě miliard tun uhlí brali, chceme nyní vracet, a to s respektem k místu, ale s energií, která dá území nový směr. Výsledný areál proto bude splňovat nejpřísnější environmentální zásady, ať už v oblasti biodiverzity, cirkulární výstavby, hospodaření s vodou, modrozelené infrastruktury, energií a podobně. Zároveň chceme propojením s Karvinou, Havířovem, Orlovou a Ostravou zajistit dlouhodobou udržitelnost dopravy v území.

Poloha dolu Gabriela je naprosto unikátní, je ponořena v zeleni, a přitom dobře dostupná. Je to skvělé místo pro aktivní odpočinek i relaxaci třeba formou glampingu (relaxačních obytných objektů vnořených mezi stromy a propojených stezkou) nebo lesní pláže (písčitá pláž s koupacím biotopem dotovaným dešťovou vodou). S nedalekým kostelem sv. Petra z Alkantary (známý také jako Šikmý kostel) Gabrielu propojí krajinný park. Stezka mezi oběma objekty představí minulost území, měly by zde být i naznačeny původní ulice prostřednictvím výsadby stromů nebo umístěním artefaktů v krajině.

Předstudie revitalizace dolu Gabriela, zdroj poho2030.cz

Jaký přínos má projekt pro Moravskoslezský kraj a jeho obyvatele?

Nový komplex má ambici zařadit se mezi významné technické památky v regionu po vzoru Dolní oblasti Vítkovic v Ostravě. Jak potvrzují obdobné projekty v Evropě, využití areálů bývalých dolů ke vzdělávacím, zábavním nebo kulturním účelům napomáhá zvýšení zájmu lidí o území, narůstá zde cestovní ruch, který vytváří nové příležitosti pro místní podnikatele, zvyšuje počet pracovních míst i celkovou atraktivitu kraje. Výstavba a provoz areálu bude v energeticky aktivním standardu a se zápornou uhlíkovou stopou, díky tomu se chce stát příkladem dobré praxe i pro další evropská města, přilákat investory a zvýšit zájem a informovanost o témata udržitelnosti a podnikání.

POHO Park Gabriela

Kontakty