Vzkaz

pacman pacman pacman

Jak by měl náš kraj
vypadat za 5/10 let?

Anonym napsal:

Úsek dálnice D1 mezi 357 a 361 kilometrem už roky připomíná vlny jako na moři. To nemá jinde obdoby.

Anonym napsal:

Směrování MSK by mělo být směrem k rozvoji technologií. MSK by se měla stát centrem technologického rozvoje. Technologie mají, jako jediné ze zdrojů opravdový potenciál k rozvoji a v zájmu je kraje je do tohoto potenciálu efektivně investovat. Důležité je slovo efektivně. Protože technologický rozvoj směřuje v celém světě kupředu extrémním konkurenčním tempem. A neefektiví investice v tomto směru by byly tím pádem ztracené.

Role kraje by tedy mělo být vytvořit podmínky.

Anonym napsal:

Hlavně by se už konečně mělo něco podstatného dít.Vize jsou léta,ale např.Orlova není schopna pružně reagovat,nemá cyklostezky,chodníky okrajových částí rozbité,příšernou sklatbu obyvatel a to nepřizpůsobivých,čímž podporuje obchod s chudobou ,vytěsňuje slušné a pracující občany co investovali do svých nemovitostí.Není vůle něco měnit.Vlakotramvaj se zmiňuje léta.Před nedávnem se říkalo že první cestujíci se sveze v roce 2030.Dnes opět iluze..Silesia měla stát u Barbory,opět iluze!Nic se neděje!

Anonym napsal:

Měl by se stále posunovat k zelenějšímu a čistějšímu prostředí. Zároveň věřím, že se podaří lépe pracovat s „nižšími třídami“ obyvatelstva a pozvedne se tak i celková úroveň tohoto regionu.

Anonym napsal:

Rád bych, aby se Ostrava stala pro MS kraj tím čím je Praha pro Kraj SČ a tím pomohla i menším městům v okolí jako je Karviná, Havířov, Bohumín, Český Těšín, Frýdek-Místek a Opava. Aby po zavedení VRT do Ostravy tato města byla napojena opravdu rychlým, elektrifikovaným, komfortním; moderním železničním spojením a také dostatečným silničním spojením, aby lidi netvrdli v zácpách, tak jak se tomu děje v Praze. Aby Ostravské letiště opravdu spojovalo se zbytkem světa.

Anonym napsal:

Lze se zapojit i jinak než odesláním vzkazu? Jak? Díky Zuzana, Karviná

Anonym napsal:

Kraj by měl co nejdříve iniciovat vytvoření zákona, který by upravoval sdílené kola a elektrokolobežky atd. Ve městech je to katastrofa. Všude se to válí, mimo stojany, opřené o zeď, pohozené na chodníku, některé jsou od našich spoluobčanů zdemolované. Lidi s tím jezdí po chodnících, přechodech a ohrožují chodce. A nikdo to nekontroluje. Někteří chváleně projíždějí blízko kolem lidí, protože jim to připadá jako „strašná sranda“.

Anonym napsal:

Chce to velice důrazně se zaměřit na sociálně vyloučené lokality. V Ostravě už jich je tak dost. A nejen v Ostravě. Např. Přívoz, Vítkovice. Sotva návštěvní přijede do Ostravy na hlavní nádraží „uvítá“ ho na nádraží plno lidí bez domova a nepřizpůsobivých občanů. Turista se asi nebude cítit moc bezpečně a udělá si obrázek o celé Ostravě. I když jsem rodilý Ostravák, v Přívoze se necítím bezpečně ani já a raději se mu obloukem vyhnu. Chce to na tom hodně rychle zapracovat.

Anonym napsal:

krásný a zelený

Anonym napsal:

Určitě bych se zaměřil na zvyšování odbornosti a rekvalifikaci lidí v utlumujícím se těžebním průmyslu, případně ocelářství. Velký potenciál má v tomto smyslu stavebnictví, které je dále využitelné v oblastech rekultivace postižených oblastí. Rovněž podpora malých začínajících firem, ať už formou živností nebo obchodních společností je nasnadě. Šikovní lidé by se neměli vytrácet na odpočinek, ale měli by přetavit své letité zkušenosti jinde, ideálně ve vlastní firmě.

Anonym napsal:

Zvýšení rychlosti na Rudné a D1 procházející Ostravou na úsecích s mimoúrovňovými křižovatkami.

Anonym napsal:

Případně prodloužit tuto trať až do Bruntálu/Valšova jako napojení na trať 310 Opava – Olomouc.

Anonym napsal:

Přitáhnout Bruntálsko blíže centrům kraje zrychlením a elektrizací tratě 310 v úseku Opava – Krnov – Bruntál (- Olomouc). Oživit projekt lehké kolejové dopravy v úseku Vrbno pod Pradědem – Karlova Studánka – Malá Morávka, tím vznikne železniční okruh, který zatraktivní tuto oblast Jeseníků a může pomoci se snížením dopravní záteže v této turisticky atraktivní oblasti. Posoudit možnost zbudování nové železniční trati v úseku Svobodné Heřmanice – Leskovec nad Moravicí (vodní nádrž Slezská Harta).

Anonym napsal:

Zajistit komfortní železniční vozidla (apel na dopravce). Vybudovat nové železniční zastávky podle krajské koncepce dopravní infrastruktury, resp. přesunout stávající zastávky blíže sídlům. V turisticky atraktivních regionech (CHKO Beskydy, Jeseníky, Poodří) vybudovat ve spolupráci s obcemi v nevyužívaných skladištích u staničních budov cyklopointy, informační centra s možností občerstvení. To jde ruku v ruce s vybudováním návazné infrastruktury (cyklostezek k nádražím).

Anonym napsal:

Začít podstatně řešit regionální dopravu. V železniční dopravě zajistit upravené stanice a zastávky s jednoduchým (bezbariérovým) přístupem na nástupiště. Propojení individuální a veřejné dopravy (budování zachytných parkovišť P+R, K+R, resp. B+R (bike boxyúkryté stojany) u stanic, kde to má smysl). Zajistit vysokou četnost spojů po dobu celého občanského dne (nikoliv, aby poslední vlak v regionu odjížděl v 20 hod.). Zajistit provázanost s MHD/autobusy PHD přestupem hrana-hrana.

Anonym napsal:

Byl bych rád, kdyby se podařilo větší zapojení odlehlých oblastí, zejména Osoblažska do rozvoje kraje. Osoblažsko má velký potenciál v rozvoji turismu a podpoře malého, komunitního podnikání. Zejména unikátní úzkokolejka by se měla více zatraktivnit pro každodenní dojíždění a zároveň více rozvíjet v cestovním ruchu – podpora „párovky“. Menší komunitní podniky a zemědělci by se měli síťovat a tvořit silnou komunitu. Dalším problémem jsou vyloučené lokality. V tomto všem ale musí kraj pomoci.

Anonym napsal:

Líbí se mi, jak kraj vedete, jen pár věcí mi pořád chybí, např. když jde člověk pěšky z jedné obce do druhé, nejde nevidět příkopy plné odpadků (skleněné i plastové lahve, plechovky,…) na tom bychom měli všichni zamakat 😉 a potom mi tu chybí kulturní centrum pro mladé talenty, něco, kde publikum dá třeba jen 100,– za vstup, během večera vystoupí více začínajících umělců (kapely, zpěváci, stand-up comedy, kouzelníci…) – vybudují si jméno a třeba si i odnesou nějakou tu korunu domů 🙂

Anonym napsal:

Většina měst a obcí MSK „prokoukla“ v oblasti oprav a údržby budov. Přesto zůstávají objekty, které jsou zanedbané a často hyzdí, jinak upravený prostor. Z 90% to není tím, že by se majitelé ne- chtěli o objekt starat, ale proto a zvláště u velkých budov nebo budov v památ- kové zóně, že na stavební opravy nemají dostatek financí. „Zelená úsporám“ není vždy dostačující a ne vždy je použitelná. Nebylo by možné uvažovat o finanční pomoci např. bezúročnou půjčkou? MSK by mohl být ještě hezčí.

Anonym napsal:

Nepřiměřená rychlost vozidel hlavně v obci. Každý si jezdí jak chce. Chybí dostatečný dohled.

Anonym napsal:

Chtělo by to klást větší důraz na ekologii. Intenzivní zemědělství, monokulturní plodiny a zbytečné chemické postřiky přírodě nesvědčí. Už tak suché půdě to rozhodně nepřispívá. Navíc může docházet k znečištění spodních vod. Také chybí na polích remízky a meze. Na některých plochách se zbytečně intenzivně seče, i když to není zapotřebí. Chtělo by to zpřísnit legislativu v oblasti životního prostředí. Bohužel je v některých ohledech benevolentní.

Anonym napsal:

Chybí dostatečný dohled nad silniční dopravou. Kázeň řidičů není příliš dobrá. Například na nebezpečných místech v Ostravě by bylo vhodné instalovat úsekové měření rychlosti.

Anonym napsal:

Největší problém odlivu je ovzduší. Určitě jsme se posunuli. Ale například elektrárna Třebovice – její umístění. Prosadit snížení výkonu, pokud budou instrumenty. Podporuji Novou huť. V Číně je průmysl. Je třeba ji kontrolovat, ale potřebujeme ji.
Podporovat dále kotlíky, zateplení r.d. Modernizace, elektrifikace tratí – dobrovolně ty lidi přetáhnout z aut. A nepopulární, kontrolovat alespoň trochu u aut namátkově DPF. Dnes jsou už snad levnější. A vykuchaných ji zrovna u nás jezdí asi dost.

Anonym napsal:

Já bych navrhoval někdy návštěvu Škoda auto a.s. Například při dni otevřených dveří. A zejména jejich systém výuky – zejména středoškolský. Škoda auto jim dokázala zafinancovat moderní vybavení. V té době CNCčka, roboty mají tuším už taky. To je podle mě cesta, jak lákat studenty na technické vzdělávání, do technických oborů. Je nesmysl kupovat robot do nějaké konkrétní školy, jejího oddělení. Je to třeba sdílet. A maximálně používat. Nemyslím si, že by to nebylo pro kraj a město neufinancovatel

Anonym napsal:

Byl bych rád, kdyby v Moravskoslezském kraji nadále zůstaly v osobních a spěšných vlacích platné jízdenky ČD, a aby kraj nezaváděl tzv. „krajské jízdenky“. Některé kraje k tomuto řešení přistoupily (např. Zlínský, Olomoucký, Jihomoravský atd.) a jsem velmi rád, že v MSK zůstávají platné jízdenky dopravce a cestující si nebudou muset kupovat „krajské jízdenky“. Bylo by to zbytečné zkomplikování cestování vlakem.

Anonym napsal:

Železniční zastávka Ostrava-Kunčičky, by mohla být u méně vytížených spojů v režimu „na znamení“. Přes den zde vystupuje nebo nastupuje málo cestujících (na vytížených spojích) a na méně vytížených spojích většinou nikdo. U vlaků, které jsou vybavené tlačítkem pro zastávku „na znamení“ a nejsou příliš vytížené, byste režim této zastávky mohli změnit na „na znamení“. Ušetřila by se nafta. Například noční a dopolední, méně vytížené spoje by mohly být v této zastávce „na znamení“.

Kontakty