Vzkaz

pacman pacman pacman

Jak by měl náš kraj
vypadat za 5/10 let?

Anonym napsal:

krásný a zelený

Anonym napsal:

Určitě bych se zaměřil na zvyšování odbornosti a rekvalifikaci lidí v utlumujícím se těžebním průmyslu, případně ocelářství. Velký potenciál má v tomto smyslu stavebnictví, které je dále využitelné v oblastech rekultivace postižených oblastí. Rovněž podpora malých začínajících firem, ať už formou živností nebo obchodních společností je nasnadě. Šikovní lidé by se neměli vytrácet na odpočinek, ale měli by přetavit své letité zkušenosti jinde, ideálně ve vlastní firmě.

Anonym napsal:

Zvýšení rychlosti na Rudné a D1 procházející Ostravou na úsecích s mimoúrovňovými křižovatkami.

Anonym napsal:

Případně prodloužit tuto trať až do Bruntálu/Valšova jako napojení na trať 310 Opava – Olomouc.

Anonym napsal:

Přitáhnout Bruntálsko blíže centrům kraje zrychlením a elektrizací tratě 310 v úseku Opava – Krnov – Bruntál (- Olomouc). Oživit projekt lehké kolejové dopravy v úseku Vrbno pod Pradědem – Karlova Studánka – Malá Morávka, tím vznikne železniční okruh, který zatraktivní tuto oblast Jeseníků a může pomoci se snížením dopravní záteže v této turisticky atraktivní oblasti. Posoudit možnost zbudování nové železniční trati v úseku Svobodné Heřmanice – Leskovec nad Moravicí (vodní nádrž Slezská Harta).

Anonym napsal:

Zajistit komfortní železniční vozidla (apel na dopravce). Vybudovat nové železniční zastávky podle krajské koncepce dopravní infrastruktury, resp. přesunout stávající zastávky blíže sídlům. V turisticky atraktivních regionech (CHKO Beskydy, Jeseníky, Poodří) vybudovat ve spolupráci s obcemi v nevyužívaných skladištích u staničních budov cyklopointy, informační centra s možností občerstvení. To jde ruku v ruce s vybudováním návazné infrastruktury (cyklostezek k nádražím).

Anonym napsal:

Začít podstatně řešit regionální dopravu. V železniční dopravě zajistit upravené stanice a zastávky s jednoduchým (bezbariérovým) přístupem na nástupiště. Propojení individuální a veřejné dopravy (budování zachytných parkovišť P+R, K+R, resp. B+R (bike boxyúkryté stojany) u stanic, kde to má smysl). Zajistit vysokou četnost spojů po dobu celého občanského dne (nikoliv, aby poslední vlak v regionu odjížděl v 20 hod.). Zajistit provázanost s MHD/autobusy PHD přestupem hrana-hrana.

Anonym napsal:

Byl bych rád, kdyby se podařilo větší zapojení odlehlých oblastí, zejména Osoblažska do rozvoje kraje. Osoblažsko má velký potenciál v rozvoji turismu a podpoře malého, komunitního podnikání. Zejména unikátní úzkokolejka by se měla více zatraktivnit pro každodenní dojíždění a zároveň více rozvíjet v cestovním ruchu – podpora „párovky“. Menší komunitní podniky a zemědělci by se měli síťovat a tvořit silnou komunitu. Dalším problémem jsou vyloučené lokality. V tomto všem ale musí kraj pomoci.

Anonym napsal:

Líbí se mi, jak kraj vedete, jen pár věcí mi pořád chybí, např. když jde člověk pěšky z jedné obce do druhé, nejde nevidět příkopy plné odpadků (skleněné i plastové lahve, plechovky,…) na tom bychom měli všichni zamakat 😉 a potom mi tu chybí kulturní centrum pro mladé talenty, něco, kde publikum dá třeba jen 100,– za vstup, během večera vystoupí více začínajících umělců (kapely, zpěváci, stand-up comedy, kouzelníci…) – vybudují si jméno a třeba si i odnesou nějakou tu korunu domů 🙂

Anonym napsal:

Většina měst a obcí MSK „prokoukla“ v oblasti oprav a údržby budov. Přesto zůstávají objekty, které jsou zanedbané a často hyzdí, jinak upravený prostor. Z 90% to není tím, že by se majitelé ne- chtěli o objekt starat, ale proto a zvláště u velkých budov nebo budov v památ- kové zóně, že na stavební opravy nemají dostatek financí. „Zelená úsporám“ není vždy dostačující a ne vždy je použitelná. Nebylo by možné uvažovat o finanční pomoci např. bezúročnou půjčkou? MSK by mohl být ještě hezčí.

Anonym napsal:

Nepřiměřená rychlost vozidel hlavně v obci. Každý si jezdí jak chce. Chybí dostatečný dohled.

Anonym napsal:

Chtělo by to klást větší důraz na ekologii. Intenzivní zemědělství, monokulturní plodiny a zbytečné chemické postřiky přírodě nesvědčí. Už tak suché půdě to rozhodně nepřispívá. Navíc může docházet k znečištění spodních vod. Také chybí na polích remízky a meze. Na některých plochách se zbytečně intenzivně seče, i když to není zapotřebí. Chtělo by to zpřísnit legislativu v oblasti životního prostředí. Bohužel je v některých ohledech benevolentní.

Anonym napsal:

Chybí dostatečný dohled nad silniční dopravou. Kázeň řidičů není příliš dobrá. Například na nebezpečných místech v Ostravě by bylo vhodné instalovat úsekové měření rychlosti.

Anonym napsal:

Největší problém odlivu je ovzduší. Určitě jsme se posunuli. Ale například elektrárna Třebovice – její umístění. Prosadit snížení výkonu, pokud budou instrumenty. Podporuji Novou huť. V Číně je průmysl. Je třeba ji kontrolovat, ale potřebujeme ji.
Podporovat dále kotlíky, zateplení r.d. Modernizace, elektrifikace tratí – dobrovolně ty lidi přetáhnout z aut. A nepopulární, kontrolovat alespoň trochu u aut namátkově DPF. Dnes jsou už snad levnější. A vykuchaných ji zrovna u nás jezdí asi dost.

Anonym napsal:

Já bych navrhoval někdy návštěvu Škoda auto a.s. Například při dni otevřených dveří. A zejména jejich systém výuky – zejména středoškolský. Škoda auto jim dokázala zafinancovat moderní vybavení. V té době CNCčka, roboty mají tuším už taky. To je podle mě cesta, jak lákat studenty na technické vzdělávání, do technických oborů. Je nesmysl kupovat robot do nějaké konkrétní školy, jejího oddělení. Je to třeba sdílet. A maximálně používat. Nemyslím si, že by to nebylo pro kraj a město neufinancovatel

Anonym napsal:

Byl bych rád, kdyby v Moravskoslezském kraji nadále zůstaly v osobních a spěšných vlacích platné jízdenky ČD, a aby kraj nezaváděl tzv. „krajské jízdenky“. Některé kraje k tomuto řešení přistoupily (např. Zlínský, Olomoucký, Jihomoravský atd.) a jsem velmi rád, že v MSK zůstávají platné jízdenky dopravce a cestující si nebudou muset kupovat „krajské jízdenky“. Bylo by to zbytečné zkomplikování cestování vlakem.

Anonym napsal:

Železniční zastávka Ostrava-Kunčičky, by mohla být u méně vytížených spojů v režimu „na znamení“. Přes den zde vystupuje nebo nastupuje málo cestujících (na vytížených spojích) a na méně vytížených spojích většinou nikdo. U vlaků, které jsou vybavené tlačítkem pro zastávku „na znamení“ a nejsou příliš vytížené, byste režim této zastávky mohli změnit na „na znamení“. Ušetřila by se nafta. Například noční a dopolední, méně vytížené spoje by mohly být v této zastávce „na znamení“.

Anonym napsal:

V životě občanů jsou všechny oblasti důležité. Co bych ovšem preferovala je oblast zdraví a oblast životního prostředí. Přála bych si dostupnější specializovaná zdravotnická pracoviště i na menších městech, a to především pro naši starší populaci. Další velice důležitá oblast je pro mne právě životní prostředí, což je ovzduší, voda a půda. Toto si chraňme, je to naše největší bohatství a to je to jediné, co zanecháváme budoucím generacím a bez čeho se nedá žít.

Kontakty