Vzkaz

pacman pacman pacman

Jak by měl náš kraj
vypadat za 5/10 let?

Anonym napsal:

Nahrazovat staré dieselové autobusy za autobusy s alternativním pohonem (myslím, že velkou budoucnost má pohon na vodík). Avšak i pohon na CNG je dle mého názoru stále ekologičtější než elektrobusy, po kterých zůstává obrovská uhlíková stopa (výroba baterií, těžba kovů na baterie, dobíjení elektřinou atd.), ač se na první pohled mohou zdát „super ekologické“. Emise sice nevyprodukuje elektrobus žádné, ale náročná technologická výroba baterií, těžba kovů a surovin na baterie je vyprodukuje.

Anonym napsal:

Mělo by se sázet více lesů, v nižších polohách převážně listnatých až smíšených a ve vyšších polohách nesázet jen hospodářské smrkové lesy. Celkově rozšiřovat plochy lesů a luk.

Anonym napsal:

Životní prostředí je nutno chránit, hlavně v době, kdy za městem najdete jen pole s nějakou monokulturní plodinou. Z krajin se vytrácejí louky, lesy a remízy jen, aby vznikly pole nebo nějaké nové obchodní centra s vyasfaltovaným parkovištěm, kterých už tak je všude plno. Zaměřte se na to, aby i další generace mohli zajít do zachovaných lesů.

Anonym napsal:

Chtělo by to více apelovat na ministerstvo, aby zpřísnili jednak zákony o používání chemie na polích, ale také zákony o ochraně krajiny. V přírodě chybí meze, remízy a další krajinné prvky. Ty zajišťují ekologickou diverzitu. Nedostatek vody v krajině, intenzivní zemědělství a používání zbytečné chemie, to je jen pár z mnoha problému na poli životního prostředí. Smutné je, že zákony jsou benevolentní a nikdo se problémy nezabývá komplexně. Chtělo by to přísnější legislativu ochrany přírody.

Eliska napsal:

Větší bezbariérovost – na úřadech, přechodech, chodnících

Eliska napsal:

Dostupné bydlení pro mladé

Eliska napsal:

Bydlení pro mladé chybí, i pro lidi s postižením – bezbariérové vstupy.

Eliska napsal:

Ve Frýdlantě nad Ostravicí chybí místní městská hromadná doprava

Eliska napsal:

Chybí bydlení pro mladé

Eliska napsal:

Biatlonový areál ve Frýdlantu

Eliska napsal:

Sociální péče a bydlení pro seniotry

Eliska napsal:

Snížení hluku z dopravy

Eliska napsal:

Bydlení a sociální péče pro seniory

Eliska napsal:

Nedostupnost a nedostatečnost sociálních služeb pro těžce postižené

Eliska napsal:

Chybí sociální bydlení

Anonym napsal:

V MSK bych si přál více lesů, parků, aby bylo více dbáno na životní prostředí, a také, aby nezanikaly, ale naopak vznikaly tzv. „remízky“ na polích a loukách. Tyto remízky poskytují útočiště mnoha živočichům, ale také zadržují vodu v krajině. Ve městech by bylo vhodné se snažit omezit časté překračování limitů poletavého prachu a přízemního ozónu.

Anonym napsal:

Na prvním místě by mělo být životní prostředí. Proto si přeji, aby se přestala znehodnocovat zemědělská půda (to se stále děje!), přestaly se dotovat a podporovat projekty, které přináší environmentální zátěž a aby se vždy hledaly alternativy šetrné k životnímu prostředí (např. nedotovat z veřejných peněz létání do Vídně, když se tam dá za jednoduše a rychle dojet vlakem – i na letiště).

Eliska napsal:

Zjednodušit administrativu na úřadech (elektronický úřad)

Eliska napsal:

Obchvat Frenštátu.

Eliska napsal:

Ne drancování zemědělské půdy, ne developerům!

Eliska napsal:

Kulturně oživit Horečky u Frenštátu pod Radhoštěm.

Eliska napsal:

Více cyklostezek v okolí Frenštátu

Eliska napsal:

Lepší cesty.

Anonym napsal:

Jedním z turisticky atraktivních míst v Ostravě je ZOO. Pamatuji si, že tam v minulosti existovalo přímé spojení trolejbusem od hlavního nádraží. Nyní se do ZOO od žádného nádraží bez, alespoň jednoho, přestupu nedá dostat. Pro mimoostravské je to často docela oříšek. Nebylo by možné uvažovat o přímém spoji (mohl by samozřejmě obsluhovat i další zastávky po trase). Snad by to bylo možné i dříve, než za deset let.

Anonym napsal:

Opravte krajské cesty i do zapadlých vesnic a umožněte tak bezpečnou a pohodlnou dopravu auty a autobusy obyvatelům.

Kontakty