Novinky

Projekt REFRESH získal financování z OP Spravedlivá transformace

Projekt REFRESH získal financování z OP Spravedlivá transformace

22.02.2024

Největší projekt v historii VŠB-TUO promění Moravskoslezský kraj v chytrý a zelený region. Jako druhý strategický projekt kraje získal projekt REFRESH rozhodnutí o poskytnutí dotace řídícího orgánu Operačního programu Spravedlivá transformace. REFRESH získal dotaci ve výši 2,5 miliardy korun a jedná se o největší projekt v historii VŠB-TUO.

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava ve spolupráci s Ostravskou univerzitou a dalšími partnery naplno rozjíždí projekt REFRESH s cílem reagovat na problémy regionu a přispět k jeho úspěšné hospodářské, energetické i ekologické transformaci. Využije k tomu výsledky výzkumu špičkových vědeckých týmů, které se zaměří na vývoj nových technologií pro klíčové oblasti, jimiž jsou udržitelná energetika, nové materiály nebo robotizace a automatizace v průmyslu. Nedílnou součástí projektu bude posouzení společenských a ekonomických dopadů transformace i vytvoření podmínek pro rychlý přenos výsledků do praxe.

Více informací v tiskové zprávě: Největší projekt v historii VŠB-TUO promění Moravskoslezský kraj v chytrý a zelený region – Smaragd (smaragdova.cz)

Více o projektu: Research Excellence for Region Sustainability and High-tech Industries (REFRESH) | hrajemskrajem

Kontakty