Novinky

Design & Build: záznam z webináře o moderní metodě zadávání zakázek

Design & Build: záznam z webináře o moderní metodě zadávání zakázek

04.10.2021

Ve čtvrtek 23. září proběhl webinář k typu zadávání zakázky metodou Design & Build, což je moderní způsob přípravy, zadávání a realizace výstavby či modernizace budov.

Metoda Desing & Build poskytuje nositeli kompletní servis od zpracování architektonického návrhu a projektové dokumentace až po realizaci stavby a předání díla k užívání. Přenáší odpovědnost za přípravu projektové dokumentace a její naplnění částečně či zcela na zhotovitele, díky čemuž mají objednatelé vyšší jistotu zachování nabídkové ceny a dodržení stanoveného termínu dokončení stavby. Napomáhá tak k zefektivnění procesu i k jeho větší přehlednosti.

V roli řečníků přijali pozvání na webinář zástupci Státního fondu životního prostředí, právní praxe a zkušení nositelé již zrealizovaných projektů.

Prezentace z webináře

Záznam z webináře

Kontakty