Novinky

Zástupci kraje debatovali s územními partnery o využití nových evropských zdrojů

Zástupci kraje debatovali s územními partnery o využití nových evropských zdrojů

06.04.2021

Zástupci samospráv, podniků, univerzit a neziskového sektoru se ve čtvrtek 18. března setkali již počtrnácté v rámci zasedání tzv. Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje (RSK MSK). Jednání se poprvé uskutečnilo online formou. Pozvání přijali zástupci Ministerstva životního prostředí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

V první části se účastníci zasedání dozvěděli o aktivnosti a úspěšnosti Moravskoslezského kraje v čerpání evropských fondů v období 2014-2020. Celkově se subjektům v kraji podařilo ve stávajícím programovém období získat cca 70 miliard korun (13 % z celkového podílu zdrojů pro ČR).

Zdroje byly například využity na modernizování vzdělávacích učeben, dovybavení nemocnic, rekonstrukci podnikatelských objektů či rozšíření vysokoškolských oborů. Lidé se díky těmto evropským zdrojům vozí nízkoemisnější hromadnou dopravou a dýchají čistější vzduch.

Účastníci dostali informaci o naplňování Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje za rok 2020 a realizaci projektů, které kraj považuje za strategické. Na tyto projekty se můžete podívat i na tomto webu. Byl také představen interaktivní Atlas kraje, který bude postupně zveřejněn i na těchto stránkách.

Druhé polovině zasedání dominovalo téma nových transformačních zdrojů. Ze strany ministerstev byly představeny dva klíčové fondy – Modernizační fond a Fond pro spravedlivou transformaci. Moravskoslezský kraj se na tyto příležitosti systematicky připravuje. V širokém partnerství byl zpracován tzv. Transformační plán kraje, který byl na zasedání prodiskutován. Pokud Vás zajímá téma transformace regionu dočtete se o něm více v této sekci.

Všechny prezentace z 14. zasedání RSK MSK najdete na tomto odkazu.

Kontakty