Chci získat dotaci

3 otázky: Vývoj a budoucnost dopravy a chytrých technologií

Tři jednoduché otázky, tři krátké odpovědi. Ptáme se těch, kteří na úrovni kraje zodpovídají za rozvojová témata. Jak vidí vývoj a budoucnost náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro dopravu a chytrý region Jakub Unucka? 

Co považujete ve své oblasti za nejvíce pozitivní změnu v posledních letech? 

Bezpochyby je to přerod našeho průmyslového dědictví v inovativní a technologický kraj plný myšlenek a nápadů. Stáváme se rejdištěm průmyslu 4.0 a budovateli úplně nové digitální ekonomiky, založené na chytrých technologiích, které šetří lidem čas i peníze.

Kam chcete, aby se kraj v dopravě a chytrých technologiích posunul do roku 2027? 

K vodíkovému kraji! To znamená směrem k bezemisní dopravě a nízkoemisnímu průmyslu. Chci takový kraj, který bude dopravně založený na vodíkových pohonech a který bude vyráběn zelenou energetikou bez uhlí. 

Které 2 až 3 projekty považujete za stěžejní? 

Máme vizi Vodíkového údolí Moravskoslezského kraje a začínáme ji naplňovat. Zásadní je také transformace železniční infrastruktury.

Kontakty