Strategické projekty

stav realizace - přípravapříprava stav realizace - realizacerealizace stav realizace - dokončenodokončeno

Umění a sport na Ostravské univerzitě

V nové budově Klastru umění a designu Fakulty umění vznikne

  • zázemí pro Centrum digitálních technologií a design
  • multimediální učebna
  • čtyři desítky specializovaných cvičeben a učeben
  • zázemí pro Operní studio
  • hudební sál
  • zázemí pro zvukovou režii a postprodukci
  • specializovaná laboratoř a výukový ateliér pro muzikoterapii

Unikátní propojení mezi performativním a vizuálním uměním přitáhne do Ostravy nejen nadané tuzemské a zahraniční studenty, ale také špičkové zahraniční hudebníky a designéry jako hostující profesory.

Na přípravě rozsáhlého sportoviště se podílí pracovníci Katedry studií lidského pohybu Pedagogické fakulty Ostravské univerzity. Moderní zázemí pro sport přiláká nadějné sportovce, kteří budou v budoucnu dělat regionu ve světě dobré jméno. Pomůže také snížit odliv mladých lidí z kraje. Sportoviště má být plně využitelné i pro veřejnost.  

Umění a sport na Ostravské univerzitě

Kontakty