Novinky

Své potřeby a požadavky na další směřování regionu sdíleli územní partneři se zástupci kraje i Monitorovacího výboru OP ST

Své potřeby a požadavky na další směřování regionu sdíleli územní partneři se zástupci kraje i Monitorovacího výboru OP ST

13.07.2023

Během návštěvy Moravskoslezského kraje členy Monitorovacího výboru Operačního programu Spravedlivá transformace a Evropské komise (13.–⁠15. 6.) se uskutečnilo několik diskusí se zástupci státního i neziskového sektoru, pohornické krajiny Karvinska a Frenštátska, krajských agentur, firem, ale i mladých obyvatel regionu. Ti tak získali prostor sdílet své potřeby a požadavky na další směřování regionu.

Mezi klíčovými podněty zaznělo mimo jiné navýšení podpory pro projekty v pohornické krajině nejvíce poznamenané těžbou uhlí i podpory komunitního a spolkového života, který je potřebný pro utváření společenství a dobrých vztahů v území. Díky nim lze předcházet odlivu obyvatel a lákat rodáky zpátky do regionu.

Všemi podněty územních partnerů se zabývají kraj i ministerstvo. Již nyní došlo například k navýšení míry dotace projektů na vybudování rekreačních míst, sportovišť, kempů či přírodních koupališť v pohornické krajině Karvinska, Frenštátska či Frýdecka. Více o výzvě zde.

Debatu s partnery v území ocenila také ředitelka Generálního ředitelství Evropské komise pro regionální politiku (DG REGIO) Emma Toledano Laredo. Spravedlivá transformace totiž není pouze o tvrdých investicích, ale i měkkých projektech podporujících dialog.

Monitorovací výbor Operačního programu Spravedlivá transformace je orgán, který vykonává dohled nad operačním programem a schvaluje důležité dokumenty jako jsou metodiky či kritéria pro připravované výzvy. Monitorovací výbor se skládá ze 60 lidí včetně zástupců řídícího orgánu Ministerstva životního prostředí, zprostředkujícího subjektu Státního fondu životního prostředí a zástupců partnerů (ministerstev, krajů, obcí, nestátních neziskových organizací, profesních organizací apod.). Evropská komise se účastní činnosti monitorovacího výboru jako poradce.

Kontakty