Chci získat dotaci

Regenerace brownfields

OP Spravedlivá transformace 

Podporovaná oblast f) – Investice do obnovy a dekontaminace lokalit typu brownfield (brownfield site), rekultivace půdy, a kde je to nezbytné také do zelené infrastruktury, a projektů pro nové využití s přihlédnutím k principu „znečišťovatel platí“ 

Vhodní příjemci podpory: 

Bude upřesněno  

Kontakty