Novinky

Nový operační program pro uhelné regiony vyhlásí první výzvy v roce 2022

Nový operační program pro uhelné regiony vyhlásí první výzvy v roce 2022

24.09.2020

Zástupci obcí, podniků, univerzit i ministerstev se v pátek 11. září setkali již potřinácté na půdě Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v rámci zasedání Regionální stálé konference. Jejímu programu dominovalo téma nových finančních zdrojů pro rozvoj kraje, kterými chce Evropská unie podpořit uhelné regiony v transformaci.

Klíčovými fondy, které podpoří přechod kraje k nové ekonomice nezávislé na fosilním průmyslu, budou Modernizační fond a Fond pro spravedlivou transformaci. Více informací o těchto zdrojích se dočtete tady. Nový operační program, který bude čerpat prostředky z FST, představil na konferenci Jan Kříž, náměstek ministra životního prostředí ČR.

Hovořilo se také o projektu pohornické krajiny POHO2030 a projektech, které mají vzniknout v rámci programu RE:START. V galerii níže se můžete podívat na přehled projektů, které se uskutečnily v tomto roce a které jsou naplánovány pro roky 2021 a 2022.

Na konferenci vystoupil také zástupce Ministerstva pro místní rozvoj, který ocenil fungování RSK Moravskoslezského kraje a označil jej za příklad dobré praxe.

Na všechny prezentace z 13. RSK se můžete podívat tady.

Kontakty