Novinky

Budoucnost krajské dopravy? Elektromobilita a vysokorychlostní trať

Budoucnost krajské dopravy? Elektromobilita a vysokorychlostní trať

19.06.2019

S tvorbou strategie nekončíme. Důležitá data a informace o současném stavu kraje už sice známe a všechna jsme je pro vás shrnuli ve Zprávě o rozvoji Moravskoslezského kraje, pracovní skupiny se však scházejí stále. Proces tvorby strategie se posunul od analytické části k návrhové, odborníci nyní diskutují o tom, jaká opatření by kraji prospěla a k jakým změnám by mělo do roku 2027 dojít. Baví se o projektech i indikátorech, díky kterým budou moct v budoucnu změřit, zda se stanovené cíle podařilo naplnit.

Včera se setkali v ostravském hotelu Mercure odborníci na dopravu, informační technologie a integrovaný záchranný systém v rámci skupiny Propojenější a chytřejší kraj. Jejím garantem je Petr Macejka ze společnosti UDIMO zabývající se projektováním v oblasti silničního a městského inženýrství.

Diskutovalo se o bezpečnostních rizicích spojených s elektromobilitou. Zmíněna byla i problematika elektrických baterií a jejich likvidace. Výzkum v této oblasti se může stát příležitostí pro místní univerzity. Důležitým tématem byla modernizace železničních tratí a využití vodíku jako paliva ve veřejné hromadné dopravě. Odborníci se shodli, že projekt vysokorychlostní trati je pro kraj klíčový, protože jej přiblíží evropským velkoměstům. V neposlední řadě byla vyzdvižena důležitost koordinace mezi krajem a městy při vytváření dopravních koncepcí.

Kontakty