Chci získat dotaci

3 otázky: Vývoj a budoucnost zdravotnictví

Zeptali jsme se náměstka hejtmana kraje pro zdravotnictví Martina Gebauera, jak vnímá vývoj a vidí budoucnost ve svém oboru optikou kraje. Tři jednoduché otázky, tři krátké odpovědi. 

Co považujete ve zdravotnictví za nejvíce pozitivní změnu v posledních letech?  

Je to myslím narovnání vztahu mezi pacientem a lékařem při uplatňování práv pacienta, zlepšení dostupnosti a kvality zdravotní péče a také pořízení a obnova zdravotnické přístrojové techniky. 

Kam chcete, aby se kraj ve zdravotnictví nejvíce posunul do roku 2027? 

Budeme usilovat o zajištění dostupné primární péče, personální stabilizaci lékařského a zdravotnického personálu a implementaci dalších projektů v oblasti elektronizace zdravotnictví.  

Které 2 až 3 projekty považujete za stěžejní? 

Stěžejní je optimalizace struktury akutní lůžkové péče. Budoucnost vidím také v projektech v oblasti eHealth – elektronizaci procesů ve zdravotnictví a v systému pomoci na vyžádání, tzv. first responder.

Kontakty