Novinky

Poklepání základního kamene projektu LERCO

Poklepání základního kamene projektu LERCO

23.01.2024

V areálu Lékařské fakulty Ostravské univerzity byl poklepán základní kámen strategického projektu LERCO, a byly tak oficiálně zahájeny přípravné práce na unikátním vědecko-výzkumný hubu pro výzkumníky, které bude stát v roce 2025.

Výzkumná infrastruktura nabídne místo pro 9 výzkumných týmů věnujícím se biomedicíně, přírodním vědám a výzkumu behaviorálního zdraví. To pomůže transformaci našeho regionu směrem k vědě a inovacím. Součástí bude taky nové špičkové vědecké centrum pro výzkum terapie nádorových onemocnění se zaměřením na vývoj nových technologií jak v léčbě onkologických pacientů, tak při jejich následné rekonvalescenci (rehabilitace se zapojením virtuální reality a umělé inteligence), což bude následně využitelné v běžné klinické praxi.

Lerco taky napomůže k zastavení odlivu mozků z kraje. Udělá z našeho regionu atraktivnější místo pro vědce, jak ty místní, tak i zahraniční. Není to jen o udržení, ale také o přitahování nejlepších mozků z celého světa. Na projektu budou spolupracovat odborníci z Ostravské univerzity, VŠB-TUO, FNO a soukromého sektoru (přes MSIC) s cílem zajistit zvýšení kvality zdravotnictví a vzdělávání v našem regionu.

Projekt přinese také oživení a zazelenění veřejného prostoru modernizací bývalé nemocnice a jejího areálu. Budova LERCO bude mít téměř nulovou spotřebu energie využívající geotermální energii a fotovoltaické panely.

Více o projektu: Life & Environment Research Center​ Ostrava (LERCO) | hrajemskrajem

🇪🇺 Projekt je hrazen z prostředků Evropské unie v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace, která spadá do agendy Ministerstvo životního prostředí.

Kontakty