Co děláme

Co na tomto webu najdete?

Vítáme Vás na stránkách hrajemskrajem!

Tento web slouží jako komunikační kanál Moravskoslezského kraje směrem ke všem územním partnerům a obyvatelům tohoto jedinečného regionu, kterým není lhostejný rozvoj a budoucí směřování kraje, ve kterém žijí.

Více o vizi MSK 21+

Na tomto webu jsme pro Vás připravili přehled evropských dotací, které jsou dostupné v programovém období EU 2021-2027. K tomuto účelu slouží náš dotační rozcestník, kde si dle typu žadatele a tématu podpory najdete cestu k finančním prostředkům pro Vaše záměry. Rozcestník dotací je pravidelně aktualizován včetně odkazů na konkrétní poskytovatele podpory.

Chci získat dotaci

Jsme zde také proto, abyste s námi sdíleli Vaše projektové záměry prostřednictvím interaktivní krajské databáze, kterou jsme navrhli po zkušenostech z minulých programových období. Na základě vložení Vašeho projektu získáte detailnější informace o vyhlašovaných výzvách a jejich termínech. My na oplátku s těmito záměry budeme pracovat s cílem vhodně nastavit existující dotační tituly a jejich podporované aktivity.

Chci podat projekt

V neposlední řade jste tu také proto, abyste se zapojili do rozvoje našeho regionu, kontaktovali nás s Vašimi nápady či náměty či napsali vzkaz prostřednictvím online formuláře.

Chci se zapojit

Kdo jsme?

Z výše uvedenými aktivitami souvisí činnost Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje, která představuje regionální platformou sdružující územní partnery. Tato platforma řeší s národními a evropskými orgány konkrétní potřeby území pro další rozvoj našeho regionu. I pro tyto účely slouží sběr projektových záměrů a Vaše zpětná vazba.

Zajišťování fungování Regionální stálé konference a aktivity spojené s regionálním rozvojem na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje zastává Oddělení strategického plánování. Přehled aktivit oddělení vidíte níže. Shrnuto a podtrženo, rozvoj regionu je naším každodenním chlebem. 

 • Tvorba a naplňování Strategie regionálního rozvoje Moravskoslezského kraje 2019-2027
 • Koordinace Strategie RE:START pro uhelné regiony
 • Koordinace a příprava na čerpání z Fondu pro spravedlivou transformaci na úrovni kraje
 • Dotační poradentství k projektovým záměrům
 • Zjišťování potřeb území a jejich komunikace a prosazování směrem k národní a evropské rovině
 • Připomínkování strategických dokumentů, programů a výzev a vyjednávání cílené podpory pro náš kraj

Členové tohoto týmu se starají také o tento web a jsou tu pro Vás – neváhejte se na nás obracet. Budování společné spolupráce a sdílení informací tvoří základ pro dobré fungování a strategický rozvoj našeho kraje. 

S kým spolupracujeme?

A protože regionální rozvoj je široký pojem a zasahuje do různých oblastí, tak i my potřebujeme odborný support našich krajských agentur a dalších organizací. Jejich zaměstnanci a naši kolegové Vám také nabízejí své služby.

 • Zlepšování investičního prostředí, revitalizaci území včetně brownfieldů řešíme s agenturou Moravskoslezské investice a development
 • Podporu podnikání a inovačního ekosystému v kraji má na starost Moravskoslezské inovační centrum
 • Téma energetiky konzultujeme s Moravskoslezským energetickým centrem
 • Na podporu zaměstnanosti a rozvoj lidských zdrojů je odborníkem Moravskoslezský pakt zaměstnanosti
 • Zvyšování atraktivity našeho regionu řešíme s MS Tourism
 • Zajišťovat prostředky na rozvoj území z jiných než klasických operačních fondů nám pomáhají kolegové z Bruselské linky

Kontakty