Novinky

Moravskoslezské inovační centrum slaví 7 let: Bilancuje úspěchy a hlásí personální změny

Moravskoslezské inovační centrum slaví 7 let: Bilancuje úspěchy a hlásí personální změny

10.07.2024

Ostrava Expat Centre, Unique Summit Ostrava, EDIH Ostrava… To je jen zlomek projektů, na jejichž zrodu se podílelo Moravskoslezské inovační centrum (MSIC). Podnikatelský a inovační potenciál kraje a jeho obyvatel pomáhá rozvíjet od roku 2017. Od té doby zrealizoval více než 1000 služeb pro téměř 500 klientů z řad regionálních firem, a naplňuje tak rovněž cíle stanovené v regionální rozvojové strategii.

MSIC vzniklo transformací někdejšího technologického parku jako reakce na rostoucí potřebu odklonu od těžby uhlí a zaměření na inovace a podnikání. Právě silná orientace na těžbu a hutnictví, která kdysi byla zdrojem hospodářské prosperity a dostatku pracovních míst, postavila uhelné regiony v 90. letech do nelehké ekonomické situace. Moravskoslezský kraj na tuto výzvu odpověděl významnou podporou podnikatelského sektoru a inovací.

„V Moravskoslezském kraji se nám podařilo nastartovat velmi dynamický proces, kdy se od těžkého průmyslu překláníme k nejmodernějším technologiím. Proto je pro nás důležité a zásadní podporovat podnikání a inovace. V tomto je pro nás Moravskoslezské inovační centrum Ostrava významným partnerem, který malým a středním firmám z našeho kraje pomáhá rozvíjet se například v oblasti digitalizace či automatizace výroby nebo proniknout na mezinárodní trh. Za sedm let své existence takto MSIC, jak se říká, nakoplo několik desítek společností. Věřím, že další budou přibývat,“ řekl hejtman Moravskoslezského kraje Josef Bělica.

Přes 1000 realizovaných služeb pro téměř 500 klientů z řad regionálních firem. Za sedm let svého působení pomohlo inovační centrum začínajícím podnikatelům, startupům a zralým firmám ujít dlouhou cestu. O tom svědčí nejen čísla, ale také příběhy spolupráce, které na tiskové konferenci sdíleli spoluzakladatel a ředitel SprayVision Petr Jahn, vedoucí softwarového týmu a šéf architekt platformy Invent Medical Tomáš Turek a ředitelka společnosti Ergona Monika Drobná.

Ve své činností staví MSIC zejména na spolupráci. A to nejen s rozsáhlou sítí expertů, jejichž pomoc zprostředkovává klientům v rámci svých služeb, ale také s dalšími významnými aktéry inovačního ekosystému regionu, jako jsou kraj, město, firmy a univerzity.

„Podpora podnikání a inovací je leitmotivem rostoucího města. Ostrava je velmi ambiciózní, troufám si říci i expandující, a MSIC jí na této cestě výrazně pomáhá. Co je to vlastně růst? Nic složitého, tedy na první pohled. Jde o kvalitní prostředí pro život ve městě, jehož součástí je také kultura, sport, kvalitní infrastruktura, veřejná prostranství, kvalitní bydlení, dobrá dopravní dostupnost atd… To vše je ale málo, pokud lidé nenalézají také možnost práce, odpovídající jejich ambicím a schopnostem. MSIC napomáhá svou činností inovačnímu potenciálu firem, společností podnikajících v širokém spektru oborů, které spojuje právě snaha inovovat výrobu a konkurenceschopné produkty hodné 21. století. Mimochodem, tyto firmy potřebují kvalifikované a chytré lidi, a v Ostravě chytří lidé jsou,“ konstatoval Jan Dohnal, primátor statutárního města Ostrava.

Zásadní počiny pro rozvoj města a kraje vznikají i ve spolupráci s univerzitami. S VŠB – Technickou univerzitou Ostrava se MSIC podílí například na projektu REFRESH, který reaguje na potřebu transformace kraje v chytrý a zelený region vytvořením evropské platformy pro výzkum a transfer technologií. „Spolupráce s Moravskoslezským inovačním centrem si velmi vážíme. Vedle aktuálního projektu REFRESH, který je největším projektem v historii naší univerzity, jsme s MSIC spolupracovali na řadě dalších projektů, jejichž výsledkem je mj. rozvoj znalostí a dovedností našich studentů, kteří jsou také klíčovou součástí transformace Moravskoslezského kraje,“ přiblížil rektor VŠB – Technické univerzity Ostrava Václav Snášel.

Partnerem projektu je také Ostravská univerzita, se kterou MSIC spolupracuje například v rámci vědecko-výzkumného projektu Life Environment Research Center Ostrava (LERCO). Ten aktuálně vzniká v areálu Lékařské fakulty za účelem poskytnout zázemí špičkovým vědeckým týmům. „Rolí každé univerzity je šířit poznání, v případě Ostravské univerzity pak klademe důraz na pevné zakotvení v regionu. S tím nám výraznou měrou pomáhá dlouhodobá spolupráce s MSIC, které participuje na řadě našich projektů. Funguje přitom jako mezičlánek mezi univerzitou, soukromým sektorem a také veřejnými institucemi. Třeba jako v případě již zmiňovaného projektu LERCO,“ uvedl rektor Ostravské univerzity Petr Kopecký.

Příkladem úspěšné spolupráce se Slezskou univerzitou, Obchodně podnikatelkou fakultou v Karviné, je CEPIS – Centrum pro podporu podnikatelského, profesního a mezinárodního studia, které bude zázemím pro profesní studijní program Inovativní podnikání. Tento studijní program je inspirován finským vzdělávacím modelem Team Academy a připravuje studenty na dráhu podnikatele. Studenti zakládají v prvním ročníku reálnou obchodní korporaci, mají reálné zákazníky a řada z nich je napojena na podpůrné služby MSIC,“ popsal rektor Slezské univerzity v Opavě Tomáš Gongol.

Dalšími projekty, na kterých se MSIC podílí, jsou například Ostrava Expat Centre, které rozvíjí otevřené prostředí pro integraci cizinců do života v regionu a pracovního trhu, Evropský digitální hub Ostrava, podporující zavádění a využívání digitálních technologií primárně v malých a středních firmách a veřejných organizacích, nebo konference Unique Summit Ostrava 2023, jež podpořila propojení startupů, investorů a politických zastupitelů, rozvoj inovačního ekosystému regionu a vytvoření globálního ekosystému.

Inovační ekosystém regionu se aktuálně nachází v rané fázi svého vývoje. Tyto a další realizované či plánované projekty mají proto za cíl zrychlit směřování Moravskoslezského kraje ke znalostní ekonomice. „Místní ekonomika stojí na počátku cesty od konkurenceschopnosti založené na surovinách a nízkých nákladech k té opírající se o znalosti, kreativitu a inovace. Ačkoli jde o velmi náročný proces, k formování pevných základů pro silný inovační ekosystém dochází už teď,“ okomentoval současný stav inovačního ekosystému předseda představenstva MSIC Pavel Csank.

Celkovému rozvoji má přispět také vize MSIC definovaná do roku 2030. Cíle, kterých chce firma dosáhnout, obsahují důraz na služby podporující technologické inovace, transfer a adopci nových technologií, mezinárodní expanzi malých a středních firem a vznik mezinárodně úspěšných startupů. MSIC hodlá nadále posilovat svou pozici respektovaného lídra rozvoje inovačního ekosystému regionu, inspirovat k podnikavosti v jakémkoliv věku, systematicky podporovat firmy všech velikostí a fází zralosti a přitahovat talentované podnikavé lidi do Moravskoslezského kraje.​

Kromě naplňování vize čekají MSIC také personální změny. Na vedoucí pozici nově nastoupí současná členka představenstva společnosti Adéla Hradilová. Vystřídá tak dosavadního ředitele Pavla Csanka, který se rozhodl naplno se věnovat vlastnímu podnikání. Složení představenstva, jehož členem je také Rostislav Lapčík, dále doplní Lukáš Oramus.

„Náš tým, který aktuálně tvoří více než čtyřicítka zkušených odborníků, se nyní plánuje zaměřit zejména na rozvoj služeb pro firmy s mezinárodní ambicí, podporu podnikavosti a talentů, a hlavně rozvoj spolupráce mezi centrem a podnikateli, inovativními firmami, výzkumnými organizacemi, vzdělávacími institucemi a veřejným sektorem​,“ sdělila nastupující ředitelka MSIC Adéla Hradilová.

Ve znamení spolupráce se ponese i konference InnoVerse, kterou plánuje MSIC uspořádat 28. listopadu v aule VŠB-TUO. Účastníci akce spolu budou objevovat nové příležitosti k propojení v oblasti podnikání a inovací napříč různými obory, a to za účasti více než padesáti odborníků z veřejné i soukromé sféry.

Kontakty