Jak vznikala strategie

Proč právě #hrajeMSKrajem?

Nová krajská strategie vznikala v průběhu roku 2019. Podílelo se na ní vedení kraje a více než 100 odborníků z různých oblastí. Pro rozhodování o krajské budoucnosti však bylo klíčové zapojení jeho občanů. Právě proto jsme jako název zvolili #hrajeMSKrajem. Přípravu strategie totiž chápeme jako začátek nového, otevřeného způsobu informování a zapojování veřejnosti do krajských rozvojových aktivit. Hrajeme za stejný tým.
Plánujme budoucnost Moravskoslezského kraje společně.

Jak byste investovali 3 miliardy korun? Participace na veletrhu Kariéra Plus

Co bylo cílem?

Když se dnes řekne Moravskoslezský kraj, lidé si nejčastěji vybaví hornictví, špatné ovzduší a těžký průmysl. My ale víme, že toho náš region nabízí mnohem více než často dávno překonané stereotypy. Nová strategie vznikala s představou, že v roce 2027 bude Moravskoslezský kraj spojován se zcela jinými slovy – #podnikavější a #inovativnější, #vzdělanější a #zaměstnanější, #čistější a #zelenější, #zdravější a #soudržnější, #propojenější a #chytřejší, #atraktivnější a #kulturnější.

A jaký kraj byste si dokázali představit vy?

Momentka z pracovní skupiny zabývající se kulturou a atraktivitou kraje

Jak jsme zapojili veřejnost?

  • 77 diskuzí se středoškoláky
  • 19 kulturních akcí se stánkem #hrajeMSKrajem
  • 5 diskuzí s veřejností a hejtmanem „Na minutku s krajem“
  • 6 diskuzí s místními partnery v Bruntále, Třinci, Opavě, Karviné, Novém Jičíně a Frýdku-Místku
Do tvorby strategie se zapojili i studenti středních škol

Kdo za strategií stojí?

Nositelem strategického plánu je Moravskoslezský kraj, hlavním zpracovatelem plánu je společnost BeePartner. Do tvorby plánu se zapojili politici i odborníci napříč územím i obory. Oslovili jsme veřejné i neziskové společnosti, univerzity, firmy a aktivní spolky. Strategie nevznikala jen v Ostravě, setkávali jsme se a diskutovali s partnery z celého regionu.

Neformální diskuze v 5 městech napříč krajem

Jak jsme získávali kvalitní informace?

Při plánování jsme sestavili šest pracovních skupin složených z předních odborníků na dané oblasti. Data zahrnutá do analytické části, která pak sloužila pro tvorbu návrhu priorit a projektů, jsou výsledkem konsenzu a široké diskuze. Expertní pohled zaručuje, že plán stojí na kvalitních a relevantních informacích.

Naší ambicí je rovněž měnit vnímání Moravskoslezského kraje jeho obyvateli a lidmi zvenčí. Vybraná data a fakta proto dáváme do souvislostí a sdílíme s vámi to, co jste možná o kraji dříve nevěděli.

Setkání pracovní skupiny Vzdělanější a zaměstnanější kraj

Kontakty