Strategické projekty

stav realizace - přípravapříprava stav realizace - realizacerealizace stav realizace - dokončenodokončeno

Čisté ovzduší

Čisté ovzduší je jednou z krajských priorit i v nově vznikající Strategii. V rámci balíku se má uskutečnit několik projektů:

Kotlíkové dotace: Obyvatelé kraje mají stále možnost využít kotlíkových dotací. Během smogových situací jsou na venkově hodnoty znečištění často překračovány více než v průmyslových oblastech. Výměna kotlů situaci významně zlepší.

Online senzorické sítě: Díky projektu Allsense bude kraj získávat okamžitá data z různých oblastí životního prostředí prostřednictvím rádiových sítí. Výstupy se využijí nejen pro ovlivňování kvality ovzduší, na základě měření bude možné ovlivňovat také intenzitu dopravy, regulaci vody, rozvoj průmyslových zón aj.

Kontakty