Již 6 z 13 strategických projektů MSK získalo finance z OP Spravedlivá transformace

Šest strategických projektů získalo Rozhodnutí o poskytnutí dotace od Ministerstva životního prostředí, které je Řídícím orgánem OP Spravedlivá transformace. Další projekty získají financování v nejbližších měsících.

Aktuální stav hodnocení 13 strategických projektů naleznete níže v tabulce.

Název strategického projektuSchválení RSK MSKRozhodnutí o poskytnutí dotace MŽP
Černá kostka – Centrum digitalizace vědy a inovací18.7.202316.11.2023
REFRESH (Research Excellence For REgion Sustainability and High-tech Industries)13.10.202319.2.2024
LERCO (Life Environment Research Centre Ostrava)18.7.20231.3.2024
CEPIS (Centrum podnikání, profesních a mezinárodních studií)13.9.202318.3.2024
TPA (Inovační centrum pro transformaci vzdělávání)13.10.20232.4.2024
POHO park Gabriela13.10.202322.4.2024
Centrum veřejných energetiků13.9.2023
TRAUTOM – Kompetence pro 21. století29.2.2024
CirkArena – Circular economy and R&D centre29.2.2024
MUSEum+ 
EDUCATION DISTRICT
Podolupark Karviná
EDEN Silesia – výzkumný a vzdělávací park
Stav k 22.4.2024

VESNICE ROKU 2024 startuje, vítězná obec získá 500 000 Kč

Do 26. dubna 2024 se mohou obce přihlašovat do soutěže VESNICE ROKU 2024. Do soutěže se mohou přihlásit všechny obce, tedy i města a městyse, které mají nejvýše 7 500 obyvatel a mají zpracovaný a schválený strategický dokument zabývající se rozvojem obce.

Cílem soutěže je vyzdvihnout aktivity představitelů obcí a občanů, kteří se snaží zvelebovat svůj domov, rozvíjejí místní tradice a zapojují se do společenského života v obci.

Soutěž probíhá ve dvou kolech, krajském a celostátním. V loňském roce se vítězem krajského kola stala obec Hrádek z Jablunkovska. Navíc se tato obec umístila na krásném 2. místě v celostátním kole.

V roce 2024 vyčlenil Moravskoslezský kraj pro vítěznou obec krajského kola celkem 500 000 Kč. V tomto 28. ročníku byly navýšeny finanční odměny také za Ministerstvo pro místní rozvoj, včetně nově udělované fialové stuhy pro inovativní obec v celostátním kole. Účast v soutěži přináší obcím nejen finanční odměnu, ale také bodové zvýhodnění ve vybraných dotačních titulech.

Podmínky soutěže: Domovská stránka — Vesnice roku

Příprava Brownfield fondu pro náš kraj je v plném proudu

Národní rozvojová banka vyhlásila výběrové řízení na zprostředkovatele podpory pro revitalizace brownfieldů v našem kraji. Úvěry se zvýhodněnou úrokovou sazbou budou hrazeny z OP Spravedlivá transformace.

Na co se můžeme těšit:

⏺ podřízený mezaninový úvěr se zvýhodněnou úrokovou sazbou!

⏺ až 120 mil. Kč pro konečného příjemce

⏺ navázání na dobrou praxi Brownfield fondu Ostrava

⏺ spuštění úvěrového nástroje v druhé polovině roku 2024

Nový brownfieldový fond je realizován na základě dohody mezi Národní rozvojovou investiční a Ministerstvem životního prostředí z ledna letošního roku. Zdroje ve výši 1 miliardy korun pochází z evropských fondů, konkrétně z  Operačního programu Spravedlivá transformace, který je určen pro hospodářskou transformaci uhelných regionů. Z toho důvodu je také program omezen čistě pro uhelný region Moravskoslezka.

Podle dostupných studií je v Moravskoslezském kraji největší počet brownfieldů. Pokud porovnáme brownfieldové plochy ve všech krajích České republiky, zabírají nejvíce prostoru také právě v Moravskoslezském regionu. Projekty regenerace brownfieldů bývají finančně náročné. Připravovaný fond díky výhodným podmínkám umožní, aby potenciál těchto lokalit byl maximálně využit,“ popisuje motivaci pro vznik fondu Radana Leistner Kratochvílová, ředitelka Operačního programu Spravedlivá transformace.

Investiční strategie fondu pokrývá jak rekonstrukci zastaralých průmyslových objektů, tak transformaci strategických lokalit bývalých černouhelných dolů. Vzniknout by měly moderní objekty za účelem pronájmu nebo pro vlastní podnikatelské využití, včetně možné transformace na rezidenční nemovitosti. Podporovány budou pouze finančně návratné projekty.

Podpora dostupná z brownfieldového fondu bude mít formu podřízeného mezaninového úvěru se zvýhodněnou úrokovou sazbou. Realizátor projektu bude moci díky tomu doplnit jeho vlastní kapitál a následně získat další zdroje z bankovních úvěrů na zbylé náklady projektu,“ říká předseda představenstva NRI Martin Potůček. „Zvýhodněná sazba úvěru zároveň významně ušetří finanční náklady projektu, což umožní pokrýt nákladovou mezeru oproti srovnatelným projektům výstavby tzv. na zelené louce,“ dodává Potůček.

Financování z brownfieldového fondu bude cílovým projektům poskytováno prostřednictvím profesionálních finančních zprostředkovatelů se zkušenostmi z nemovitostní a investiční oblasti. Jejich výběr spustila NRI vyhlášením veřejné zakázky 19. února 2024.

Příprava nového programu navazuje na pozitivní zkušenosti s již běžícím brownfieldovým fondem, který NRI na Ostravsku spustila ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu v roce 2020. Podpořena z něj byla mimo jiné i rekonstrukce architektonicky významné administrativní budovy Černá perla v Ostravě-Porubě v bruselském stylu.

V regionu schváleny další dva strategické projekty pro OP ST – TRAUTOM a CirkArena

V regionu se opět veřejně diskutovalo o strategických projektech

Regionální stálá konference MSK ve čtvrtek 29. února doporučila další dva strategické projekty k financování z OP Spravedlivá transformace. V této chvíli je celkově doporučeno 9 z 13 předložených projektů do výzvy Ministerstva životního prostředí.

🔹TRAUTOM – Kompetence pro 21.století 🔹

Cílem je zvyšování kvalifikací, rekvalifikací a usnadnění přechodu zaměstnanců či zájemců o zaměstnání z potenciálně ohrožených profesí (automotive, energetika, hutnictví).

– Firmy mohou získat celou řadu poradenských a podpůrných služeb a především nemalou částku na vzdělávání svých zaměstnanců.

– Více o projektu: https://hrajemskrajem.msk.cz/trautom-kompetence-pro-21…/

🔹CirkArena – Circular Economy R&D Centre🔹

– Cílem je vytvoření výzkumně-vývojového centra pro cirkulární ekonomiku v Třinci.

– Zaměří na výzkum odpadů – průmyslových odpadů (strusky a odprašky), bioodpadů a stavebních odpadů.

– Více o projektu: https://hrajemskrajem.msk.cz/cirkarena-circular-economy…/

#transformujem#hrajemskrajem

Stav schvalování strategických projektů:

Název strategického projektuSchválení RSK MSKVýběrová komise MŽP
LERCO (Life Environment Research Centre Ostrava)18.7.202314.8.2023
Černá kostka – Centrum digitalizace vědy a inovací18.7.202314.8.2023
CEPIS (Centrum podnikání, profesních a mezinárodních studií)13.9.202326.10.2023
Centrum veřejných energetiků13.9.202312.12.2023
REFRESH (Research Excellence For REgion Sustainability and High-tech Industries)13.10.202326.10.2023
TPA – Inovační centrum pro transformaci vzdělávání13.10.202326.10.2023
POHO park Gabriela13.10.202326.10.2023
TRAUTOM – Kompetence pro 21. století29.2.2024 
CirkArena – Circular economy and R&D centre29.2.2024 

Atlas Moravskoslezského kraje se dočkal druhého vydání

Nejnovější dostupná data o kraji jsou k dispozici ve druhém vydání Atlasu Moravskoslezského kraje. Práce na aktualizaci je příkladem spolupráce mezi odbory krajského úřadu. Na atlasu pracovalo oddělení geoinformatiky a řízení změn (odbor informatiky) a oddělení strategického plánování (odbor regionálního rozvoje).

Tematický atlas představuje Moravskoslezský kraj širší veřejnosti pomocí více než 100 tematických map a dalších grafických ilustrací o kraji (grafy, diagramy, schémata, tabulky, přehledy, fotografie a doprovodné texty.) Struktura atlasu vychází opět ze Strategie rozvoje kraje pro období 2019-2027 a data pokrývají tato témata.

NÁŠ KRAJ

 • Charakter kraje
 • Správa kraje
 • Příroda kraje
 • Obyvatelstvo kraje

PODNIKAVÝ A INOVATIVNÍ KRAJ

 • Významné firmy
 • Podnikatelská aktivita a rozvoj
 • Hospodaření obcí

ZDRAVÝ A SOUDRŽNÝ KRAJ

 • Kvalita života
 • Zdravotnictví
 • Soudržnost v území a obydlí

ČISTÝ A ZELENÝ KRAJ

 • Biota
 • Kvalita ovzduší
 • Šetrné využívání krajiny

CHYTRÝ A PROPOJENÝ KRAJ

 • Dopravní infrastruktura
 • Technická infrastruktura
 • Bezpečnost

ATRAKTIVNÍ A KULTURNÍ KRAJ

 • Kulturní a přírodní dědictví
 • Turismus

VZDĚLANÝ A ZAMĚSTNANÝ KRAJ

 • Školství
 • Trh práce

NĚCO VÍC O KRAJI

Novinkou jsou například nové listy o dojížďce či vyjížďce obyvatel MSK, nové informace o středním školství v kraji nebo rozšíření o další témata jako jsou průmyslové parky nebo adaptace na klimatickou změnu.

Atlas si můžete stáhnout v plném rozlišení zde

Atlas je také možné prohlížet v interaktivní podobě na webu

Projekt REFRESH získal financování z OP Spravedlivá transformace

Největší projekt v historii VŠB-TUO promění Moravskoslezský kraj v chytrý a zelený region. Jako druhý strategický projekt kraje získal projekt REFRESH rozhodnutí o poskytnutí dotace řídícího orgánu Operačního programu Spravedlivá transformace. REFRESH získal dotaci ve výši 2,5 miliardy korun a jedná se o největší projekt v historii VŠB-TUO.

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava ve spolupráci s Ostravskou univerzitou a dalšími partnery naplno rozjíždí projekt REFRESH s cílem reagovat na problémy regionu a přispět k jeho úspěšné hospodářské, energetické i ekologické transformaci. Využije k tomu výsledky výzkumu špičkových vědeckých týmů, které se zaměří na vývoj nových technologií pro klíčové oblasti, jimiž jsou udržitelná energetika, nové materiály nebo robotizace a automatizace v průmyslu. Nedílnou součástí projektu bude posouzení společenských a ekonomických dopadů transformace i vytvoření podmínek pro rychlý přenos výsledků do praxe.

Více informací v tiskové zprávě: Největší projekt v historii VŠB-TUO promění Moravskoslezský kraj v chytrý a zelený region – Smaragd (smaragdova.cz)

Více o projektu: Research Excellence for Region Sustainability and High-tech Industries (REFRESH) | hrajemskrajem

Informace k dostupnému bydlení – prezentace ze semináře

V pátek 26.1. se v Ostravě uskutečnil seminář pro obce na téma dostupné bydlení. Níže uvádíme stručné shrnutí nejdůležitějších informací a také prezentace z akce.

 • Na semináři byly představeny nové možnosti financování přípravy a realizace projektů dostupného bydlení. Vše je podmíněno notifikací Evropské komise, koncept dostupného bydlení není zatím legislativně ukotven. Po notifikaci budou programy financovány z Národního plánu obnovy.
 • Současně byla představena nová služba pro obce, kdy jim bude v kraji k dispozici tým specialistů pro podporu přípravy projektů dostupného bydlení. Toto Poradenské centrum bude sídlit v Ostravě, v budově krajské agentury Moravskoslezské investice a development.
 • Na semináři byla zmíněna řada dotačních titulů pro obce. Na těchto stránkách hrajemskrajem.cz s krajem v sekci „chci získat dotaci“ naleznete přehled dotací pro obce přehledně podle témat, který každý měsíc aktualizujeme. Můžete si také domluvit osobní konzultaci projektového záměru a jeho financování.

Podpora dostupného bydlení

 • Odkdy mohou obce využívat Regionální poradenské centrum v kraji pro dostupné bydlení?
 • Kdy a kde mohou obce žádat o podporu přípravy projektů dostupného bydlení?
  • Do konce dubna běží první výzva, následně druhá bez omezení de minimis. Žadatelé z MSK jsou bodově zvýhodněni.
 • Kdy bude spuštěn zvýhodněný úvěr SFPI?
  • Srpen či září 2024.
 • Jakých cílových skupin se úvěr SFPI na dostupné bydlení týká?
  • Dostupné bydlení je určeno pro tyto cílové skupiny: lidé do věku 35 let nebo s příjmem do 8. decilu nebo vybrané profese (zdravotnictví, školství, veř. správa, obranné složky, sociální služby) a zároveň lidé, kteří nevlastní nemovitost (vůbec nebo v příslušném kraji). Popis 8 decilu blíže v prezentaci SFPI.
 • Jak vysoká podpora je v případě subjektů z MSK, kteří si požádají o úvěr SFPI?
  • Jde o kombinaci dotace a úvěru. Dotace začíná na 30 %, jelikož žadatelé ze strukturálně postižených regionů mají 5% zvýhodnění. Dalších 10 % mohou žadatelé získat za úspornou rekonstrukci či kombinaci se sociálním bydlením (alespoň 10 % sociálních bytů či bytů pro studenty), nejvýše tedy 40 %. Úvěr je poskytován až do 90 % způsobilých nákladů. Úroková sazba min. 1 % max. 3 % p.a. Splatnost úvěru až 30 let, 20 let udržitelnost (nebo délka splatnosti úvěru). Úvěr bude pravděpodobně být moci kombinován s jinými dotačními programy.

Příručka dobré praxe spravedlivé transformace: Ke stažení zde

Semináře se zúčastnilo přes 80 starostů či zástupců obcí a měst v kraji.

5. díl pořadu Transformace seznámí s pohornickou krajinou Karvinska a její proměnou

Proměna pohornické krajiny je důležitou a nedílnou součástí transformace kraje zahrnující zatraktivnění území po těžbě a také opuštěných dolů. Za evropské peníze z OP Spravedlivá transformace se tak ve dvaceti osmi obcích na Karvinsku, Frenštátsku a Frýdecko-Místecku připraví a vybudují veřejná rekreační místa, nové cyklostezky či naučné stezky. Na Karvinsku také vzniknou strategické projekty jako je například revitalizace bývalého dolu Gabriela na tzv. POHO Park, o kterém je řeč v tomto díle.

Více o projektu POHO park Gabriela: POHO Park | hrajemskrajem

Poklepání základního kamene projektu LERCO

V areálu Lékařské fakulty Ostravské univerzity byl poklepán základní kámen strategického projektu LERCO, a byly tak oficiálně zahájeny přípravné práce na unikátním vědecko-výzkumný hubu pro výzkumníky, které bude stát v roce 2025.

Výzkumná infrastruktura nabídne místo pro 9 výzkumných týmů věnujícím se biomedicíně, přírodním vědám a výzkumu behaviorálního zdraví. To pomůže transformaci našeho regionu směrem k vědě a inovacím. Součástí bude taky nové špičkové vědecké centrum pro výzkum terapie nádorových onemocnění se zaměřením na vývoj nových technologií jak v léčbě onkologických pacientů, tak při jejich následné rekonvalescenci (rehabilitace se zapojením virtuální reality a umělé inteligence), což bude následně využitelné v běžné klinické praxi.

Lerco taky napomůže k zastavení odlivu mozků z kraje. Udělá z našeho regionu atraktivnější místo pro vědce, jak ty místní, tak i zahraniční. Není to jen o udržení, ale také o přitahování nejlepších mozků z celého světa. Na projektu budou spolupracovat odborníci z Ostravské univerzity, VŠB-TUO, FNO a soukromého sektoru (přes MSIC) s cílem zajistit zvýšení kvality zdravotnictví a vzdělávání v našem regionu.

Projekt přinese také oživení a zazelenění veřejného prostoru modernizací bývalé nemocnice a jejího areálu. Budova LERCO bude mít téměř nulovou spotřebu energie využívající geotermální energii a fotovoltaické panely.

Více o projektu: Life & Environment Research Center​ Ostrava (LERCO) | hrajemskrajem

🇪🇺 Projekt je hrazen z prostředků Evropské unie v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace, která spadá do agendy Ministerstvo životního prostředí.

Seminář pro města k programu URBACT

Zajímá vás dobrá praxe jiných měst v těchto oblastech?

🚲 městská mobilita

💡 energetická transformace

🏡 bydlení

🌳 kvalita ovzduší a dalších?

Podporu síťování a přenos dobré praxe v oblasti inovací umožnuje nová výzva programu URBACT (Innovation Transfer Networks), která běží do 20. 3. 2024.

Přijďte se dozvědět více 2️⃣3️⃣.1️⃣.

Program je určený především pro města, nicméně není vyloučeno ani zapojení dalších institucí ve spolupráci s městy.

Přihlašujte se na e-mail: jarmila.csankova@msk.cz

4. díl pořadu Transformace na téma energetika

Ve 4. díle pořadu Transformace jsme se zaměřili na aktuální téma energetiky.

Moravskoslezský kraj chce, aby se teplo a elektřina pro obyvatele vyráběly levně, ekologicky a bezpečně. Na druhou stranu jsou ve hře také energetické úspory, které jsou výrazně podporovány z evropských dotací. Ty bychom v kraji chtěli co nejlépe využít.

Pro lepší využití dostupných zdrojů máme připraven projekt Centrum veřejných energetiků, Odborníci z Moravskoslezského energetického centra budou na různých místech v kraji poskytovat obcím bezplatné poradenství v oblasti úspor energií, čisté mobility či například komunitní energetiky. Centra veřejných energetiků působí už v Třinci, Kopřivnici, Ostravě, Frenštátě pod Radhoštěm a Kravařích. V nejbližší době začnou fungovat v Opavě a Karviné.

Pozvánka na seminář – Dostupné bydlení v obcích

Podporu dostupného bydlení v kraji vnímáme jako klíčovou pro zlepšení kvality života obyvatel v regionu. Rádi bychom Vás proto pozvali na seminář na toto téma, který se uskuteční dne 26. ledna od 10 hod. v Quality Hotel Ostrava City, Hornopolní 3313/42.

Seminář jsme pro Vás připravili ve spolupráci s partnery na národní úrovni (Ministerstvem pro místní rozvoj pro místní rozvoj, Státním fondem podpory investic a Národní rozvojovou bankou) v návaznosti na nový koncept podpory bytové politiky ČR, který kromě finanční podpory nabízí obcím také poradentství Státního fondu podpory investic v jednotlivých regionech. Dále se na semináři budete mít možnost seznámit s projekty relevantními pro oblast dostupného bydlení, případně zkonzultovat Váš připravovaný záměr.

Bližší informace k programu najdete v přiložené pozvánce. Vaši účast na semináři, prosím, potvrďte do pondělí 15. ledna skrze registrační formulář níže.

Registrační formulář: https://forms.office.com/e/0XJhZg1Nj6

Setkání s DSO Slezská Brána

Od Tvrdkova po Jablunkov – Informujeme obce o spuštění programového období 21+

Seznámení území s dotačními možnostmi a prvními vyhlášenými výzvami v novém programovém období EU 21+ se uskutečnilo během výjezdních seminářů v průběhu května a června. Celkem jsme navštívili a informovali 9 mikroregionů našeho kraje.

Cílem těchto setkání nejen se starosty, ale i s dalšími potencionálními příjemci, bylo seznámení s otevřenými výzvami a novými příležitostmi, které se otevírají v novém programovém období 2021+. Ty se nabízejí nejen z tradičních evropských fondů, ale rovněž v rámci Národního plánu obnovy, který představuje dodatečný zdroj evropských prostředků po pandemické krizi. Právě výzvy využívající tyto zdroje již byly spuštěny, žadatelé si v nich mohou přijít na nemalé prostředky a v některých případech až 100% financování projektů.  

Zástupci oddělení strategického plánování vysvětlovali, co nabízí nový Operační program Spravedlivá transformace. Vyzývali aktivní obce, neziskové organizace i podnikatele, aby své záměry vkládali průběžně do krajské databáze projektových záměrů, která bude sloužit mimo jiné pro nastavení podmínek tematických výzev z tohoto zdroje.

Pozornost byla věnována také dalším možnostem podpory ať už z evropských, národních nebo krajských dotačních titulů včetně přehledu aktuálně vyhlášených výzev. Novinky o Integrovaném regionálním operačním programu pak prezentovali zástupci Centra pro regionální rozvoj ČR.

V rámci diskuzí se zástupci obcí pak byly nejčastěji zmiňovány tyto podněty k řešení:

 • Udržení mladé populace v obcích – dostupné nájemní obecní bydlení
 • Podpora přípravy projektové dokumentace – užitečný dotační titul
 • Velmi malé obce by uvítaly dotační titul na sdílenou komunální techniku
 • Nedostatek finančních prostředků na opravy místních komunikací, mostů a lávek
 • Riziko rostoucích cen energií
 • Domovní čističky odpadních vod

Veškeré podněty, které zazněly, budou přenášeny prostřednictvím sekretariátu Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje na národní úroveň, především Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, ale samozřejmě také na krajskou úroveň.

Kdy a kde setkání proběhla:

 • 24.5.2022 Frýdlant nad Ostravicí (Frýdlantsko-Beskydy)
 • 3.6.2022 Jakubčovice nad Odrou (Odersko)
 • 7.6.2022 Sosnová (SZ Opavsko)
 • 8.6.2022 Tvrdkov (Rýmařovsko)
 • 9.6.2022 Raškovice (Slezská Brána)
 • 14.6.2022 Hradec nad Moravicí (Opavsko a Vítkovsko)
 • 28.6.2022 Jablunkov (Jablunkovsko)

Semináře zaměřené na OP ST a pohornickou krajinu:

 • 24.6.2022 Paskov
 • 28.6.2022 Petrovice u Karviné

Všem účastníkům seminářů děkujeme za aktivitu, konstruktivní diskuze a vřelá přijetí.

Setkání s MAS Opavsko (Zdroj: MAS Opavsko)

Setkání s DSO Slezská Brána

Setkání s DSO Slezská Brána (zdroj: DSO Slezská Brána)

V případě, že má Váš mikroregion, dobrovolný svazek obcí nebo místní akční skupina taktéž zájem o uspořádání semináře, neváhejte se obrátit na email: rskmsk@msk.cz. V podzimních měsících roku 2022 může tato „krajská tour“ úspěšně pokračovat.