Setkání s DSO Slezská Brána

Od Tvrdkova po Jablunkov – Informujeme obce o spuštění programového období 21+

Seznámení území s dotačními možnostmi a prvními vyhlášenými výzvami v novém programovém období EU 21+ se uskutečnilo během výjezdních seminářů v průběhu května a června. Celkem jsme navštívili a informovali 9 mikroregionů našeho kraje.

Cílem těchto setkání nejen se starosty, ale i s dalšími potencionálními příjemci, bylo seznámení s otevřenými výzvami a novými příležitostmi, které se otevírají v novém programovém období 2021+. Ty se nabízejí nejen z tradičních evropských fondů, ale rovněž v rámci Národního plánu obnovy, který představuje dodatečný zdroj evropských prostředků po pandemické krizi. Právě výzvy využívající tyto zdroje již byly spuštěny, žadatelé si v nich mohou přijít na nemalé prostředky a v některých případech až 100% financování projektů.  

Zástupci oddělení strategického plánování vysvětlovali, co nabízí nový Operační program Spravedlivá transformace. Vyzývali aktivní obce, neziskové organizace i podnikatele, aby své záměry vkládali průběžně do krajské databáze projektových záměrů, která bude sloužit mimo jiné pro nastavení podmínek tematických výzev z tohoto zdroje.

Pozornost byla věnována také dalším možnostem podpory ať už z evropských, národních nebo krajských dotačních titulů včetně přehledu aktuálně vyhlášených výzev. Novinky o Integrovaném regionálním operačním programu pak prezentovali zástupci Centra pro regionální rozvoj ČR.

V rámci diskuzí se zástupci obcí pak byly nejčastěji zmiňovány tyto podněty k řešení:

 • Udržení mladé populace v obcích – dostupné nájemní obecní bydlení
 • Podpora přípravy projektové dokumentace – užitečný dotační titul
 • Velmi malé obce by uvítaly dotační titul na sdílenou komunální techniku
 • Nedostatek finančních prostředků na opravy místních komunikací, mostů a lávek
 • Riziko rostoucích cen energií
 • Domovní čističky odpadních vod

Veškeré podněty, které zazněly, budou přenášeny prostřednictvím sekretariátu Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje na národní úroveň, především Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, ale samozřejmě také na krajskou úroveň.

Kdy a kde setkání proběhla:

 • 24.5.2022 Frýdlant nad Ostravicí (Frýdlantsko-Beskydy)
 • 3.6.2022 Jakubčovice nad Odrou (Odersko)
 • 7.6.2022 Sosnová (SZ Opavsko)
 • 8.6.2022 Tvrdkov (Rýmařovsko)
 • 9.6.2022 Raškovice (Slezská Brána)
 • 14.6.2022 Hradec nad Moravicí (Opavsko a Vítkovsko)
 • 28.6.2022 Jablunkov (Jablunkovsko)

Semináře zaměřené na OP ST a pohornickou krajinu:

 • 24.6.2022 Paskov
 • 28.6.2022 Petrovice u Karviné

Všem účastníkům seminářů děkujeme za aktivitu, konstruktivní diskuze a vřelá přijetí.

Setkání s MAS Opavsko (Zdroj: MAS Opavsko)

Setkání s DSO Slezská Brána

Setkání s DSO Slezská Brána (zdroj: DSO Slezská Brána)

V případě, že má Váš mikroregion, dobrovolný svazek obcí nebo místní akční skupina taktéž zájem o uspořádání semináře, neváhejte se obrátit na email: rskmsk@msk.cz. V podzimních měsících roku 2022 může tato „krajská tour“ úspěšně pokračovat.