Novinky

Atlas Moravskoslezského kraje se dočkal druhého vydání

Atlas Moravskoslezského kraje se dočkal druhého vydání

26.02.2024

Nejnovější dostupná data o kraji jsou k dispozici ve druhém vydání Atlasu Moravskoslezského kraje. Práce na aktualizaci je příkladem spolupráce mezi odbory krajského úřadu. Na atlasu pracovalo oddělení geoinformatiky a řízení změn (odbor informatiky) a oddělení strategického plánování (odbor regionálního rozvoje).

Tematický atlas představuje Moravskoslezský kraj širší veřejnosti pomocí více než 100 tematických map a dalších grafických ilustrací o kraji (grafy, diagramy, schémata, tabulky, přehledy, fotografie a doprovodné texty.) Struktura atlasu vychází opět ze Strategie rozvoje kraje pro období 2019-2027 a data pokrývají tato témata.

NÁŠ KRAJ

 • Charakter kraje
 • Správa kraje
 • Příroda kraje
 • Obyvatelstvo kraje

PODNIKAVÝ A INOVATIVNÍ KRAJ

 • Významné firmy
 • Podnikatelská aktivita a rozvoj
 • Hospodaření obcí

ZDRAVÝ A SOUDRŽNÝ KRAJ

 • Kvalita života
 • Zdravotnictví
 • Soudržnost v území a obydlí

ČISTÝ A ZELENÝ KRAJ

 • Biota
 • Kvalita ovzduší
 • Šetrné využívání krajiny

CHYTRÝ A PROPOJENÝ KRAJ

 • Dopravní infrastruktura
 • Technická infrastruktura
 • Bezpečnost

ATRAKTIVNÍ A KULTURNÍ KRAJ

 • Kulturní a přírodní dědictví
 • Turismus

VZDĚLANÝ A ZAMĚSTNANÝ KRAJ

 • Školství
 • Trh práce

NĚCO VÍC O KRAJI

Novinkou jsou například nové listy o dojížďce či vyjížďce obyvatel MSK, nové informace o středním školství v kraji nebo rozšíření o další témata jako jsou průmyslové parky nebo adaptace na klimatickou změnu.

Atlas si můžete stáhnout v plném rozlišení zde

Atlas je také možné prohlížet v interaktivní podobě na webu

Kontakty