Novinky

Záznam z webináře: Příležitosti pro obce v novém programovém období 2021-2027

Záznam z webináře: Příležitosti pro obce v novém programovém období 2021-2027

14.12.2020

Minulou středu se uskutečnil webinář zaměřený na nové programové období EU. Pozvání na něj přijali zástupci Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva životního prostředí, kteří představili aktuální informace k nastavení IROP, OP ŽP a OP Spravedlivá transformace.

Záznam z webináře

Prezentace z webináře

Informace jsme také shrnuli do přehledné brožury pro obce.

Kontakty