Novinky

Záznam z webináře: Mechanismus spravedlivé transformace pro podniky

Záznam z webináře: Mechanismus spravedlivé transformace pro podniky

19.02.2021

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ve spolupráci s Regionální stálou konferencí Moravskoslezského kraje uspořádalo v polovině února webinář se zaměřením na financování malých a středních podniků v uhelném regionu. Zástupci podnikatelského sektoru se mohli seznámit s novými finančními možnostmi, které jim nabízí Mechanismus spravedlivé transformace. Účastníci byli seznámeni s možnostmi čerpání z nového Operačního programu Spravedlivá transformace a informacemi k možnostem financování prostřednictvím Evropské investiční banky a ČMZRB.

Záznam z webináře

Prezentace z webináře

Kontakty