Novinky

Zastupitelé a členové poradních orgánů projednali priority

Zastupitelé a členové poradních orgánů projednali priority

07.03.2019

Čistota ovzduší, promyšlený přechod k nízkoemisní dopravě, komunitní život na periferiích a ve venkovských oblastech, systematická podpora školství, sportu a kultury. Nebo také setrvávající ambice přesunout do našeho kraje některé z centrálních institucí nebo vědecko-výzkumných kapacit. To byla hlavní témata, která mezi jinými projednali na sloučeném jednání zastupitelé a členové poradních orgánů rady a zastupitelstva kraje na sloučeném jednání Komise pro strategické plánování a změnu image kraje a Výboru pro územní plánování a strategický rozvoj. Jednání proběhlo 7. března v předsálí zastupitelstva Moravskoslezského kraje.

Kontakty