Novinky

Webinář pro velké firmy k transformačním příležitostem z nových fondů

Webinář pro velké firmy k transformačním příležitostem z nových fondů

26.03.2021

V návaznosti na přípravu Operačního programu Spravedlivá transformace a Modernizačního fondu pořádá Moravskoslezský kraj webinář pro velké podniky věnovaný těmto novým příležitostem. Webináře se zúčastní také zástupci ministerstev zodpovědných za přípravu finančních programů a fondů.

Kdy: 31. března 12:00-13:30
Kde: online přes MS Teams (pro odkaz pište na rskmsk@msk.cz)

Kromě aktuálních informací o přípravě Moravskoslezského kraje na nový OP Spravedlivá transformace se webinář zaměří také na téma produktivních investic a jejich podpory podle pravidel pro veřejnou podporu.

Vypracování Analýzy dopadů produktivních investic na trh práce je nezbytnou podmínkou pro čerpání velkých firem z OP Spravedlivá transformace, nezakládá však nárok na finanční podporu předkládaných záměrů. Ty budou dále diskutovány na Transformační platformě, složené ze zástupců ministerstev, socio-ekonomických partnerů a uhelných krajů, a s Evropskou komisí, která podporu velkých podniků povoluje pouze po podrobném zhodnocení jejich příspěvku ke klimaticky neutrální ekonomice, negativním dopadu na životní prostředí a zhodnocení z pohledu vzniku nových pracovních míst a dopadu na trh práce v kontextu dotčeného kraje.

Termín pro předkládání Analýzy dopadů pracovních míst na trh práce: konec dubna 2021

Prezentace z webináře

Záznam z webináře

Kontakty