Novinky

Výzkumné centrum CEETe bude vyvíjet bezemisní zdroje energie, zaměří se hlavně na vodík

Výzkumné centrum CEETe bude vyvíjet bezemisní zdroje energie, zaměří se hlavně na vodík

06.01.2021

#Čistější a zelenější Moravskoslezský kraj se posouvá směrem od uhlí k nízkoemisním a obnovitelným zdrojům energie, zároveň si chce zachovat svou energetickou soběstačnost. S naplněním ambiciózního cíle mu má pomoci Centrum energetických a environmentálních technologií – Explorer (CEETe), které vznikne v kampusu VŠB-TUO.

Vědecko-výzkumné centrum bude využívat moderní metody pro přeměnu odpadů a dalších alternativních paliv na užitečné formy energie. Jedním z hlavních produktů, který vznikne transformací energií, má být vodík. „V našem centru budeme vyrábět vodík čistou cestou, ekologicky, s minimální uhlíkovou stopou a maximálním zapojením technologií pro zapracování odpadů,“ vysvětlil Stanislav Mišák, ředitel Centra ENET.

Zdroj: VŠB-TUO

Chytrá a ekologická má být už samotná budova nového centra, kterou bude zdobit zelená střecha i zelená fasáda. Zavlažovány budou nashromážděnou dešťovou vodou, jež se využije také jako šedá voda pro sociální zařízení a výrobu vodíku elektrolýzou.

Součástí stavby budou fotovoltaické panely, už v návrhu se přitom počítalo s dvojnásobnou kapacitou akumulačního bloku, aby mohla být zbytková energie využita i v dalších budovách kampusu.

Mezi další silné stránky centra patří to, že je mobilní, škálovatelné a modulární. Znamená to, že by dosud na evropské poměry unikátní projekt mohl být v budoucnu přenositelný i do dalších regionů a přizpůsobený jejich specifickým potřebám.

Výstavba centra vyjde na 270 milionů korun, Moravskoslezský kraj se podílí 7 miliony, 40 miliony soukromá společnost Smart Inovation Centum SIC, 200 milionů bude hrazeno z dotace Ministersta průmyslu a obchodu ČR.

Projekt CEETe je součástí prioritní oblasti #zelenější_a_čistější kraj. Chci se podívat na další projekty.

Kontakty