Novinky

Vše o krajských silnicích v novém Geoportálu

Vše o krajských silnicích v novém Geoportálu

22.09.2022

Moravskoslezský kraj spustil Geoportál dopravní infrastruktury, informační systém umožňující sběr, zpracování, sdílení, publikování a distribuci informací o síti pozemních komunikací ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, tedy silnic II. a III. třídy.

Systém poskytuje aktuální informace o stavu pozemních komunikací, umožňuje jednotnou správu pozemních komunikací ve správě Správy silnic Moravskoslezského kraje, p. o. a dále zpřístupní relevantní informace pro management kraje, odbornou i laickou veřejnost.

Geoportál dopravní infrastruktury obsahuje Silniční mapu Moravskoslezského kraje a Digitální mapu pozemních komunikací, které jsou určeny veřejnosti. Neveřejná část Geoportálu dopravní infrastruktury je určena pro pracovníky Správy silnic Moravskoslezského kraje.

Kontakty