Novinky

Úspěšné krajské projekty na mezinárodní platformě spravedlivé transformace

Úspěšné krajské projekty na mezinárodní platformě spravedlivé transformace

01.05.2021

Kulturní a kreativní průmysly hrají klíčovou roli v transformaci uhelných regionů. Vytvářejí nová, kvalitní pracovní místa, zatraktivňují region a podporují cestovní ruch. Často přitom vycházejí právě z těžebního a průmyslového dědictví.

Cestou propojení kreativních odvětví s průmyslovou historií se vydává také řada projektů v Moravskoslezském kraji, mezi nimi oblast Dolní Vítkovice, program POHO 2030 pro obnovu pohornické krajiny Karvinska nebo nově vznikající MUSEUM+.

Úspěšné projekty představil tento týden hejtman kraje Ivo Vondrák na mezinárodní platformě spravedlivé transformace v Bruselu. Zástupci uhelných regionů z celé Evropy se na ní sešli už potřetí, aby se podělili o inspirativní projekty a příklady dobré praxe.

Kontakty