Novinky

Transformační plán Moravskoslezského kraje: Nové výzvy, nové příležitosti k rozvoji regionu

Transformační plán Moravskoslezského kraje: Nové výzvy, nové příležitosti k rozvoji regionu

31.08.2021

Moravskoslezský kraj je jedním ze tří českých uhelných regionů, jejichž přechod k nízkouhlíkové ekonomice a obnovu území po těžbě podpoří nový evropský Fond pro spravedlivou transformaci, a to částkou téměř 19 miliard korun.

Samotný kraj má možnost ovlivnit, jak budou tyto peníze využity. Základem pro další jednání je Transformační plán obsahující 8 klíčových oblastí, tzv. programů, které odráží specifické potřeby regionu.

Aktuálně dochází k útlumu a zastavení těžby uhlí na Karvinsku, což má velký dopad na zaměstnanost nejen kvůli zániku pracovních míst na šachtách, ale i v navazujících ekonomických řetězcích. Tradiční průmysl je v kraji vystaven tlaku na dekarbonizaci kvůli rostoucí ceně emisních povolenek. Změna palivové základny a odklon od uhlí představuje obrovskou výzvu pro energetiku a teplárenství v kraji. Po těžbě zůstanou k revitalizaci rozsáhlé plochy.

Výzvy stojící před krajem jsou však také příležitostí k jeho transformaci, ke změně ekonomické struktury, rozvoji lidského kapitálu, podpoře inovací a podnikání, tranzici průmyslu do zelena, zavedení principů cirkulární ekonomiky, masivnější digitalizaci či přechodu k čisté energetice.

Transformace a modernizace průmyslu navazujícího na tradici regionu je možnost, na níž lze v budoucím rozvoji stavět. Obory jako energetika, ocelářství, strojírenství, chemický průmysl, stavebních hmoty, či automotive budou i v dalších letech tvořit základ regionální ekonomiky. Nové obory, inovace, start-upy pak představují možnost diverzifikovat ekonomickou základu a přispět ke snížení rizika závislosti na dominantních odvětvích.

Transformační plán navazuje na krajskou strategii #hrajeMSKrajem i na Zelenou dohodu pro Evropu (Green Deal).

Kontakty