Chci získat dotaci

Technologie a poradenství pro MSP, start-ups

OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

Specifický cíl 2.1 – Posílení růstu a konkurenceschopnosti MSP

Cílem je zvýšit konkurenceschopnost MSP v ČR, zlepšit podnikatelské prostředí či technologické a strojní vybavení MSP a povzbudit k zakládání nových podniků zejména v oborech s vysokou přidanou hodnotou.

  • Pořízení nových technologických zařízení, strojů a vybavení vč. potřebné infrastruktury
  • Poradenské služby pro MSP zaměřené na rozvoj podniku, rozšíření podnikatelské činnosti, posílení finančních či manažerských kompetencí, zvýšení kvality a efektivity výroby a služeb včetně start-up a spin-off firem
  • Podpora podniků při modernizaci podnikatelské infrastruktury, revitalizaci brownfieldů, přeměně a dalším rozvoji technicky významně nevyhovujících objektů
  • Účast MSP na zahraničních veletrzích, výstavách a dalších zahraničních akcích, včetně samotné organizace za účelem vstupu na zahraniční trhy a internacionalizace
  • Usnadnění přístupu MSP k externímu financování jejich dalšího rozvoje

Vhodní příjemci podpory:

Podnikatelské subjekty – malé a střední podniky

 OP Spravedlivá transformace

Podporovaná oblast a) – produktivní investice do malých a středních podniků, včetně mikropodniků a začínajících podniků, které vedou k hospodářské diverzifikaci, modernizaci a přeměně, b) – Investice do zakládání nových podniků, mimo jiné prostřednictvím podnikatelských inkubátorů a poradenských služeb vedoucí k vytváření pracovních míst

Vhodní příjemci podpory:

Bude upřesněno

Kontakty