Novinky

Strategii neplánujeme jen z Ostravy a pro Ostravu. Jaké příležitosti nabízejí jednotlivá území kraje?

Strategii neplánujeme jen z Ostravy a pro Ostravu. Jaké příležitosti nabízejí jednotlivá území kraje?

19.06.2019

Moravskoslezský kraj je rozmanitým regionem. Zcela jinými problémy se zabývají lidé na Bruntálsku a lidé na Frýdecko-Místecku. Například životní prostředí a kvalita ovzduší, téma v souvislosti s naším krajem tradičně zmiňované, není problémem pro oblast Karlovy Studánky a Vrbna pod Pradědem, kde je koncentrace emisí v ovzduší jedna z nejnižších v Česku.

Protože vytváříme strategii pro všechna území kraje i s jejich specifiky, uspořádali jsme v posledních třech měsících sérii setkání se zástupci místních obcí, organizací, neziskovek i veřejností napříč celým krajem. Zjišťovali jsme, v čem se jednotlivá území liší a na jaká témata by se v rámci strategického plánu nemělo zapomínat. Strategie se totiž netvoří jen z Ostravy a pro Ostravu, ale pro celý region.

V tomto shrnutí si můžete přečíst témata, o kterých se na jednání s místními partnery v územích hovořilo.

Projekt lokální měny na Třinecku

Jednání v Třinci se od ostatních svým průběhem mírně lišilo. Pozornost se zaměřila hlavně na strategické a inovativní projekty. Mezi ně by mohlo pařit komunitní centrum pro zdravé stárnutí, bezemisní doprava, cirkulární ekonomika, technologický a řemeslný inkubátor i lokální měna.

Více informací v zápisu z jednání

Karvinsko: rozvoj lázeňství a jednání s Polskem

Karvinsko má dobrou strategickou polohu, díky níž může komunikovat s okolními regiony. Už nyní například dochází k jednáním s Polskem ohledně projektů přeshraničního podnikání a zlepšení ovzduší. Jednou z výzev Karvinska je vysoký odliv obyvatel. K zatraktivnění regionu může napomoct dostupnější bydlení, lepší propojenost s Ostravou a rozvoj podnikání, například lázeňství. Karviná má potenciál stát se lázeňským městem, chce spolupracovat se zdejší fakultou Slezské univerzity na rozvoji vzdělávání v oblasti fyzioterapie a dalších lázeňských profesí.

Více informací v zápisu z jednání

Bruntálsko chce zlepšit dostupnost do zbytku kraje a podporovat podnikání

Také Bruntálsko stojí před výzvou odlivu obyvatel, a to hlavně lidí mladých a talentovaných. Řešením může být nabídka zajímavějších pracovních pozic a lepší dostupnost regionu, která kazí jeho image. Image je pro region klíčovým tématem, je potřeba srozumitelně komunikovat, na jakých projektech se pracuje a k jakým pozitivním změnám dochází, vypěstovat hrdost k Bruntálsku. Klíčovými projekty by mělo být zatraktivnění Slezské Harty a rozvoj podnikání.

Více informací v zápisu z jednání

Opavsko má nakročeno k tomu stát se významným kulturním centrem

Diskuzi v Opavě dominovalo téma architektury a dopravy. Atraktivitu města by zvýšila lepší dostupnost a dostavba obchvatů, ale i budování a renovace historických budov, které jsou důležité pro cestovní ruch. Diskutující se shodli, že by se Opava po vzoru Litomyšle mohla postupně stát významným kulturním centrem a v budoucnu lákat světové architekty.

Více informací v zápisu z jednání

Novojičínsko se zajímá o podporu sportu a IT sektor

O podpoře sportu a obnově sportovišť se hovořilo na Novojičínsku. Důležitým tématem byla také sociální péče, zdravotnictví a decentralizace IT firem a vznik jejich poboček v menších městech. Zmínil se také problém odpadů a možnosti jeho řešení.

Více informací v zápisu z jednání

Frýdecko-Místecko: diskuze o sociální péči a dobrovolnictví

Na setkání ve Frýdku-Místku se hovořilo o rozvoji zemědělství, které by mělo být udržitelné a inovativní. I přesto, že je Moravskoslezsko historicky spíše průmyslovým krajem, nemělo by se podle účastníků diskuze na zemědělství zapomínat. Podstatným tématem byla sociální péče, která by měla navazovat na péči zdravotní, a systematická podpora rozvoje dobrovolnictví. Hovořilo se také o přetíženosti Beskyd a nutnosti rozmělnit turistický ruch i do jiných lokalit, než jsou Pustevny a Lysá Hora.

Více informací v zápisu z jednání

Kontakty