Chci získat dotaci

Rozvoj služeb Moravskoslezského inovačního centra

Technologické vybavení odpovídající potřebám současných inovativních firem, sdílené laboratoře pro průmyslový výzkum, vývoj a testování nových technologií, dílny pro lehkou výrobu funkčních vzorků a prototypů v oblasti mechatroniky.

To vše má vzniknout v prostorách MSIC, aby se zamezilo odchodu talentovaných lidí z regionu a podpořil se vznik inovativních firem mezinárodního významu.

Moravskoslezské inovační centrum poskytuje služby podporujících růst a inovace ve firmách. a přispívá ke zlepšování prostředí pro podnikání v Ostravě i v celém kraji.

Kontakty