Chci získat dotaci

Produktivní investice podporující nová pracovní místa

OP Spravedlivá transformace

Podporovaná oblast: 

Bude upřesněno 

Vhodní příjemci podpory: 

Velké podniky procházející transformací prokazující, že počet zaniklých pracovních míst je větší, než počet nově vzniklých díky realizace investice. Též musí prokázat, proč jiný subjekt není vhodný pro realizace investice a jaký vliv bude mít investice na trh. Investice nesmí zahrnovat podporu fosilních paliv a přispívat k posunu k uhlíkově neutrální ekonomice v roce 2050 a odpovídat environmentálním cílům 

Kontakty