Novinky

Příležitosti pro podniky: Nová brožura přehledně shrnuje operační programy 2021-2027

Příležitosti pro podniky: Nová brožura přehledně shrnuje operační programy 2021-2027

28.05.2021

Evropská unie chce být zelenější a chytřejší díky inovacím, digitalizaci, ekonomické transformaci a malým a středním podnikům. Právě tato priorita se odráží i v dotačních příležitostech pro nové programové období 2021-2027, které se zaměřují na výzkum a vývoj, energetické úspory, oběhové hospodářství, obnovitelné zdroje, regeneraci brownfields, čistou mobilitu nebo vzdělávání.

Jaké příležitosti nabízí toto nové programové období podnikům? Prolistujte si naši přehlednou příručku pro podnikatele

Rozvoj podnikání je jednou ze superpriorit Moravskoslezského kraje. Chceme, aby se lidé všech generací stali podnikavějšími a firmy inovativnějšími. S tím jim kromě odhodlání a kreativity mohou pomoci i evropské zdroje.

Kontakty