Novinky

Platforma pro bruselské programy přinese více financí a inovativních projektů

Platforma pro bruselské programy přinese více financí a inovativních projektů

21.03.2021

Minulý týden proběhlo první setkání Platformy pro bruselské programy, kterého se zúčastnili zástupci univerzit a statutárních měst Moravskoslezského kraje. Cílem setkání bylo nejen představení možností komunitárních programů Evropské unie, ale hlavně sdílení dosavadních zkušeností. Jaké výhody nová platforma přináší?

? SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ KRAJEM
Platforma podporuje spolupráci na inovativních projektech v kraji. Propojuje obce, univerzity, firmy a další významné regionální aktéry. Prostřednictvím pravidelného setkávání zástupců a projektových manažerů regionálních organizací z různých sektorů podporuje vzájemné partnerství a spolupráci.

? VÍCE FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ
Díky platformě se zvýší počet úspěšných žádostí do programů EU. Dokazuje to praxe Jihomoravského inovačního centra, kde podobná setkávání probíhají už několik let a spolupráce úspěšně funguje.

?‍? NOVÉ VÝZKUMNÉ A INOVATIVNÍ PROJEKTY
Platforma se zaměří na komunitární programy, tedy dotační programy, kde se o finanční prostředky žádá přímo u Evropské komise. Jsou jimi například Horizont (projekty zaměřené na vědu a výzkum) nebo UIA (projekty zaměřené na městské inovace).

Moravskoslezský kraj plánuje uspořádat příští setkání za čtvrt roku a rozšířit účastníky o zástupce dalších subjektů z regionu. Do té doby mohou zájemci čerpat informace o bruselských programech z novinek na webu Bruselská linka. Prezentace z prvního setkání k nahlédnutí zde.

Kontakty