Novinky

O sociální péči, rozvoji zemědělství a ochraně Beskyd se diskutovalo ve Frýdku-Místku

O sociální péči, rozvoji zemědělství a ochraně Beskyd se diskutovalo ve Frýdku-Místku

27.05.2019

Poslední ze série jednání ohledně plánování strategie pro roky 2019 – 2027 se konalo ve Frýdku-Místku. Na odpolední setkání s místními partnery dorazili mimo jiné i starosta Paskova Petr Baďura, ředitel Charity Frýdku-Místku Martin Hořínek, ředitel frýdecko-místecké nemocnice Tomáš Stejskal nebo Rostislav Kožušník ze Spolku pro obnovu venkova.

Předním tématem diskuze byl rozvoj sociálních služeb včetně paliativní péče a komunitních center. Debatující se shodli na tom, že je potřeba podporovat začleňování seniorů do společnosti, nikoli pouze ústavní péči. Na téma sociální péče navázala také zástupkyně humanitární organizace ADRA, která upozornila na nutnost systematické podpory dobrovolnictví v regionu a zvýšení jeho společenské prestiže.

Hovořilo se také o rozvoji zemědělství, které by mělo být inovativní a udržitelné. Jiří Lehký z CHKO Beskydy upozornil na nadlimitní množství turistů v Beskydech a potřebu rozmělnění turistického ruchu v kraji.

Diskutující se také shodli na tom, že je Moravskoslezský kraj perspektivním regionem a v mnohém nad ostatními vyniká. Je však potřeba umět jeho úspěchy komunikovat veřejnosti a zlepšit tak krajskou image. Na diskuzi navázalo i večerní setkání s veřejností. Návštěvníci se zajímali hlavně o rozvoj malého a středního podnikání v regionu a roli kraje v této oblasti.

Kontakty